Osnovne komunikacijske postavke

Prije uporabe sljedećih komunikacijskih funkcija fotoaparata podesite postavke fotoaparata i računala kao što je opisano počevši od odjeljka Priprema.

 • Prijenos snimaka na FTP poslužitelje
 • Daljinsko upravljanje (EOS Utility)
 • Upravljanje fotoaparatom putem preglednika

Oprez

 • Što se tiče postavki za više mreža, za bežično povezivanje dostupne su vam samo infrastrukturne postavke. Postavke za više mreža nisu dostupne za postavke žičnog LAN-a ili pristupne točke fotoaparata.

Priprema

Priprema za uporabu komunikacijskih funkcija

 • EOS Utility

  Potrebno je računalo s instaliranim programom EOS Utility (EOS softver).

  Upute za instalaciju programa EOS Utility potražite na Canonovoj internetskoj stranici.

 • FTP prijenos

  Potrebno je računalo s jednim od sljedećih operativnih sustava. Računalo također mora biti unaprijed podešeno kako bi radilo kao FTP poslužitelj.

  • Windows 10 (ver. 1607 ili noviji)
  • Windows 8.1, Windows 8.1 Pro

  Upute o tome kako svoje računalo podesiti da radi kao FTP poslužitelj potražite u dokumentaciji dobivenoj uz računalo.

 • Browser Remote

  Za uporabu aplikacije [Browser Remote] potrebno je računalo na koje je instaliran jedan od sljedećih preglednika.

  • iOS 13 ili noviji / Safari 13 ili noviji
  • iPadOS 13 ili noviji / Safari 13 ili noviji
  • Android 8, 9, 10 ili noviji / Chrome
  • Windows 10 / Chrome, Edge (verzija na bazi Chromiuma)
  • macOS / Safari 13 ili noviji

  Rad u tim preglednicima nije zajamčen na svim računalima.

  Ne može se koristiti ako u pregledniku nisu omogućeni kolačići.

  Ne može se koristiti ako u pregledniku nije omogućen JavaScript.

  Reprodukcija videozapisa nije dostupna ako preglednik ne podržava HTML5.

 • Vremensko usklađivanje fotoaparata

  Pogledajte Vremensko usklađivanje fotoaparata.

 • GPS

  Pogledajte Podešavanje značajki GPS-a.

Priprema za povezivanje putem Wi-Fia

Unaprijed priključite računalo za Wi-Fi vezu na pristupnu točku.

Oprez

 • Prijenos videozapisa

 • Svaka je videodatoteka velika, a prijenos velikih datoteka putem Wi-Fia može potrajati neko vrijeme. Primjenom savjeta iz odjeljka Mjere opreza u vezi s komunikacijskim funkcijama uredite svoje mrežno okruženje za stabilnu komunikaciju između uređaja i pristupne točke.

Priprema za povezivanje putem žičnog LAN-a

Prije uporabe sljedećih značajki putem žične LAN veze, spojite LAN kabel na Ethernet priključnicu RJ-45 fotoaparata i Ethernet priključnicu računala ili pristupne točke.

 • Prijenos snimaka na FTP poslužitelje
 • Uporaba programa EOS Utility
 • Uporaba značajke Browser Remote

Koristite dobro oklopljen Gigabit Ethernet kabel s oklopljenom upletenom paricom (STP), kategorije 5e ili više.

Prikaz čarobnjaka za povezivanje

Ovaj odjeljak opisuje postupak slijeđenja uputa čarobnjaka za dodavanje postavki veze. Prikazuje li se poruka greške, pogledajte U slučaju problema i provjerite postavke.

 • Pazite da ne pritisnete okidač ili druge kontrole (koje će zatvoriti čarobnjaka za vezu) prije dovršetka podešavanja.
 • Opcija [Komunikacijske funkcije: Network settings / Komunikacijske funkcije: Mrežne postavke] dostupna je samo kad je postavka [Fotografiranje: Multiple exposure / Fotografiranje: Višestruke ekspozicije] podešena na [Disable/Onemogućeno].
 1. Pritisnite tipku MENU na fotoaparatu.

 2. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Network settings / Komunikacijske funkcije: Mrežne postavke].

 3. Pod [Network/Mreža] odaberite [Enable/Omogućeno].

 4. Odaberite [Connection settings / Postavke veze].

 5. Odaberite [SET*/SKUP*].

 6. Odaberite [Create with wizard / Izrada s pomoću čarobnjaka].

  • Ako odaberete [Create from list / Izrada s popisa] kad je na fotoaparatu registrirano više postavki komunikacije i funkcija, možete kombinirati registrirane postavke za dodavanje novih postavki veze.
  • Nove postavke veze možete dodati i koristeći postavke veze spremljene na kartici. Konfigurirajte postavke na taj način odabirom opcije [Load settings from card / Učitavanje postavki s kartice] ().
 7. Odaberite način podešavanja.

  • Odaberite opciju i zatim [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Za konfiguriranje postavki veze odaberite [Configure online / Konfiguriranje na mreži] i zatim se pridružite mreži.
  • Odaberite [Configure offline / Izvanmrežno konfiguriranje] ako želite konfigurirati samo postavke veze za [FTP trans. / FTP prijenos] i [Browser Remote].
 8. Odaberite komunikacijsku funkciju.

  Opcije za [Configure online / Konfiguriranje na mreži]

  Opcije za [Configure offline / Izvanmrežno konfiguriranje]

  • Odaberite komunikacijsku funkciju prema uputama iz odjeljka Priprema.
  • Odaberite opciju i zatim [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
 9. Odaberite opciju.

  • Prikazane mogućnosti variraju ovisno o postavci [Select communication function / Odabir komunikacijske funkcije].
  • Odaberite [OK].
 10. Odaberite [New settings / Nove postavke].

  • Odaberite [OK].
  • Ako odaberete [Select from list / Odabir s popisa] kada su na fotoaparatu već registrirane postavke komunikacije, možete primijeniti registrirane postavke.

  Opcije za [Configure online / Konfiguriranje na mreži]

  Ako ste u koraku 9 odabrali [Wired/Žično], konfigurirajte postavku na sljedeći način.

  • Odaberite opciju, a zatim odaberite [OK].
  • Pojedinosti o postavkama IP adrese potražite u odjeljku Podešavanje IP adrese.
  • Odaberite opciju, a zatim odaberite [OK].
  • Pojedinosti o postavkama IPv6 adrese potražite u odjeljku Podešavanje IP adrese.

  Ako ste u koraku 9 odabrali [Wi-Fi], konfigurirajte postavku na sljedeći način.

  Opcije za [Configure offline / Izvanmrežno konfiguriranje]

  Ako ste u koraku 9 odabrali [Wired/Žično], konfigurirajte postavku na sljedeći način.

  • Odaberite opciju, a zatim odaberite [OK].
  • Pojedinosti o postavkama IP adrese potražite u odjeljku Podešavanje IP adrese.
  • Odaberite opciju, a zatim odaberite [OK].
  • Pojedinosti o postavkama IPv6 adrese potražite u odjeljku Podešavanje IP adrese.

  Ako ste u koraku 9 odabrali [Wi-Fi], konfigurirajte postavku na sljedeći način.

Provjera vrste pristupne točke

Za povezivanje uporabom pristupne točke provjerite podržava li pristupna točka WPS*, koji omogućuje jednostavno povezivanje između Wi-Fi uređaja.

Ako ne znate je li pristupna točka koju koristite kompatibilna s WPS-om, pogledajte upute za uporabu pristupne točke ili drugu dokumentaciju.

Skraćenica za Wi-Fi Protected Setup.

 • Kad je podržan WPS

  Dostupne su dvije metode povezivanja, kako slijedi. Jednostavnije povezivanje je ono putem WPS-a u PBC načinu rada.

  • Povezivanje putem WPS-a (PBC mod) ()
  • Povezivanje putem WPS-a (PIN mod) ()
 • Kad WPS nije podržan

  • Ručno povezivanje s otkrivenim mrežama ()
  • Ručno povezivanje uz određivanje mreža ()

Šifriranje pristupne točke

Fotoaparat podržava sljedeće opcije za [Authentication / Provjera autentičnosti] i [Encryption settings / Postavke šifriranja]. Stoga pri ručnom povezivanju s pristupnom točkom, šifriranje koju će koristiti pristupna točka mora biti jedna od sljedećih:

 • [Authentication / Provjera autentičnosti]: Otvoreni sustav, dijeljeni ključ, WPA/WPA2/WPA3-Personal ili WPA/WPA2/WPA3-Enterprise
 • [Encryption settings / Postavke šifriranja]: WEP, TKIP ili AES

Oprez

 • Ako su aktivirane skrivene funkcije pristupne točke, povezivanje može biti onemogućeno. Deaktivirajte skrivene funkcije.
 • Detalje o podešavanju možete zatražiti od mrežnog administratora zaduženog za mreže kojima ćete se pridružiti.

Napomena

 • Ako se u mrežama kojima ćete se pridružiti primjenjuje filtriranje MAC adresa, dodajte MAC adresu fotoaparata pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

Povezivanje putem WPS-a (PBC mod)

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Provjera vrste pristupne točke.

Ovaj način povezivanja dostupan je kad koristite pristupnu točku kompatibilnu s WPS-om. U "pushbutton" modu povezivanja (PBC mod) fotoaparat i pristupna točka mogu se povezati jednostavnim pritiskom tipke WPS na pristupnoj točki.

 • Povezivanje će možda biti otežano ako u blizini ima više aktivnih pristupnih točki. U tom slučaju pokušajte za uspostavljanje [WPS (PIN mode)].
 • Unaprijed provjerite položaj tipke WPS na pristupnoj točki.
 • Za uspostavljanje veze trebat će vam približno jedna minuta.
 1. Odaberite [Connect with WPS / Povezivanje putem WPS-a].

 2. Odaberite [WPS (PBC mode) / WPS (PBC mod)].

  • Odaberite [OK].
 3. Spojite na pristupnu točku.

  • Pritisnite tipku WPS na pristupnoj točki. Pojedinosti o lokaciji tipke i tome koliko ju je dugo potrebno pritisnuti potražite u uputama za uporabu pristupne točke.
  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja fotoaparata na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.

  Idite na Podešavanje IP adrese.

Povezivanje putem WPS-a (PIN mod)

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Provjera vrste pristupne točke.

Ovaj način povezivanja dostupan je kad koristite pristupnu točku kompatibilnu s WPS-om. U načinu povezivanja putem PIN koda (PIN mod), za uspostavljanje veze se kao pristupna točka podešava 8-znamenkasti identifikacijski broj.

 • Čak i ako u blizini ima više aktivnih pristupnih točaka, uporabom ovog zajedničkog identifikacijskog broja može se uspostaviti relativno pouzdana veza.
 • Za uspostavljanje veze trebat će vam približno jedna minuta.
 1. Odaberite [Connect with WPS / Povezivanje putem WPS-a].

 2. Odaberite [WPS (PIN mode)].

  • Odaberite [OK].
 3. Unesite PIN kôd.

  • Na pristupnoj točki unesite 8-znamenkasti PIN kôd prikazan na zaslonu fotoaparata.
  • Pojedinosti o unosu PIN kodova na pristupnoj točki potražite u njezinim uputama za uporabu.
  • Nakon unosa PIN koda, na fotoaparatu odaberite [OK].
 4. Spojite na pristupnu točku.

  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja fotoaparata na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.

  Idite na Podešavanje IP adrese.

Ručno povezivanje s otkrivenim mrežama

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Provjera vrste pristupne točke.

Spojite se na pristupnu točku odabirom njezinog SSID-a (ili ESS-ID-a) s popisa aktivnih pristupnih točaka u blizini.

Odabir pristupne točke

 1. Odaberite pristupnu točku.

  • (1) SSID
  • (2) Ikona zaštite (samo za enkriptirane pristupne točke)
  • (3) Korišteni kanal
  • Kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 odaberite s popisa pristupnih točaka onu na koju se želite spojiti.

Napomena

 • [Refresh/Osvježavanje]

 • Za prikaz stavke [Refresh/Osvježavanje] listajte prema dolje u prikazu iz koraka 1.
 • Odaberite [Refresh/Osvježavanje] za ponovno traženje pristupnih točaka.

Unos ključa za šifriranje pristupne točke

 • Unesite ključ za šifriranje (zaporku) podešen na pristupnoj točki. Pojedinosti o ključu za šifriranje koji je podešen potražite u uputama za uporabu pristupne točke.
 • Izbornici prikazani u donjim koracima od 2 do 3 razlikuju se, ovisno o postavkama provjere autentičnosti i šifriranja za pristupnu točku.
 • Idite na Podešavanje IP adrese ako se pojavi izbornik [IP address set. / Podešavanje IP adrese] umjesto izbornika za korake 2 – 3.
 1. Odaberite indeks ključa.

  • Za pristupne točke s WEP šifriranjem prikazuje se [Key index / Indeks ključa].
  • Odaberite broj indeksa ključa koji je podešen na pristupnoj točki.
  • Odaberite [OK].
 2. Unesite ključ za šifriranje.

  • Pritisnite SET za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite ključ za šifriranje.
  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja fotoaparata na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.

  Idite na Podešavanje IP adrese.

Ručno povezivanje uz određivanje mreža

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Provjera vrste pristupne točke.

Povežite se s pristupnom točkom unošenjem njenog SSID-a (ili ESS-ID-a).

Unos SSID-a

 1. Odaberite [Manual settings / Ručne postavke].

 2. Unesite SSID (naziv mreže).

  • Pritisnite SET za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite ključ za šifriranje.
  • Odaberite [OK].

Podešavanje načina provjere autentičnosti za pristupnu točku

 1. Odaberite način provjere autentičnosti.

  • Odaberite opciju i zatim [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Ako u izborniku [Encryption settings / Postavke šifriranja] odaberete [Open System / Otvoreni sustav], odaberite [Disable/Onemogućeno] ili [WEP].

Unos ključa za šifriranje pristupne točke

 • Unesite ključ za šifriranje (zaporku) podešen na pristupnoj točki. Pojedinosti o podešenoj zaporci potražite u uputama za uporabu pristupne točke.
 • Izbornici prikazani u donjim koracima od 4 do 5 razlikuju se, ovisno o postavkama provjere autentičnosti i šifriranja za pristupnu točku.
 • Idite na Podešavanje IP adrese ako se pojavi izbornik [IP address set. / Podešavanje IP adrese] umjesto izbornika za korake 4 – 5.
 1. Odaberite indeks ključa.

  • Izbornik [Key index / Indeks ključa] prikazuje se ako ste u koraku 3 odabrali [Shared Key / Zajednički ključ] ili [WEP].
  • Odaberite broj indeksa ključa koji je podešen na pristupnoj točki.
  • Odaberite [OK].
 2. Unesite ključ za šifriranje.

  • Pritisnite SET za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite ključ za šifriranje.
  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja fotoaparata na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.

  Idite na Podešavanje IP adrese.

Povezivanje u infrastrukturnom načinu

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Prikaz čarobnjaka za povezivanje.

Povežite se s pristupnom točkom unošenjem njenog SSID-a (ili ESS-ID-a).

Unos SSID-a

 1. Odaberite [Infrastructure/Infrastrukturno].

  • Odaberite [OK].
 2. Unesite SSID (naziv mreže).

  • Pritisnite SET za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite ključ za šifriranje.
  • Odaberite [OK].

Podešavanje načina provjere autentičnosti za pristupnu točku

 1. Odaberite način provjere autentičnosti.

  • Odaberite opciju i zatim [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Ako u izborniku [Encryption settings / Postavke šifriranja] odaberete [Open System / Otvoreni sustav], odaberite [Disable/Onemogućeno] ili [WEP].

Unos ključa za šifriranje pristupne točke

 • Unesite ključ za šifriranje (zaporku) podešen na pristupnoj točki. Pojedinosti o podešenoj zaporci potražite u uputama za uporabu pristupne točke.
 • Izbornici prikazani u donjim koracima od 4 do 5 razlikuju se, ovisno o postavkama provjere autentičnosti i šifriranja za pristupnu točku.
 • Idite na Podešavanje IP adrese ako se pojavi izbornik [IP address set. / Podešavanje IP adrese] umjesto izbornika za korake 4 – 5.
 1. Odaberite indeks ključa.

  • Izbornik [Key index / Indeks ključa] prikazuje se ako ste u koraku 3 odabrali [Shared Key / Zajednički ključ] ili [WEP].
  • Odaberite broj indeksa ključa koji je podešen na pristupnoj točki.
  • Odaberite [OK].
 2. Unesite ključ za šifriranje.

  • Pritisnite SET za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite ključ za šifriranje.
  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja fotoaparata na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.

  Idite na Podešavanje IP adrese.

Povezivanje u načinu pristupne točke fotoaparata

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Prikaz čarobnjaka za povezivanje.

Camera access point mode je način izravnog povezivanja fotoaparata i drugih uređaja putem Wi-Fia bez uporabe pristupne točke. Dostupne su dvije metode povezivanja, kako slijedi.

Primjena jednostavnog povezivanja

Mrežne postavke za način pristupne točke fotoaparata konfiguriraju se automatski.

 • Za uspostavljanje veze potrebno je također izvesti postupke na drugom uređaju (računalu ili pametnom telefonu). Pojedinosti potražite u priručniku uređaja s kojim želite uspostaviti vezu.
 1. Odaberite [Camera Access Point Mode / Način pristupne točke fotoaparata].

  Opcije za [Configure online / Konfiguriranje na mreži]

  Opcije za [Configure offline / Izvanmrežno konfiguriranje]

  • Odaberite [OK] na [Conn. method / Način povezivanja] za prelazak na sljedeći izbornik.
 2. Odaberite [Easy connection / Jednostavno povezivanje].

  • Odaberite [OK].
 3. Odaberite [OK].

  • Prikazuje se sljedeći izbornik.
 4. Odaberite [OK].

  • Prikazuje se sljedeći izbornik.
 5. Odaberite [New settings / Nove postavke].

  • Odaberite [OK].
  • Za [Configure online / Konfiguriranje na mreži] prijeđite na korak 6.
  • Za [Configure offline / Izvanmrežno konfiguriranje] idite na korak 2 u Konfiguriranje postavki komunikacijske funkcije.
  • Ako odaberete [Select from list / Odabir s popisa] kada su na fotoaparatu već registrirane postavke funkcija komunikacije, možete primijeniti registrirane postavke.
 6. Uspostavite vezu s fotoaparatom postupcima na drugom uređaju.

  • (1) SSID (naziv mreže)
  • (2) Ključ za šifriranje (zaporka)

  Zaslon računala (primjer)

  Zaslon pametnog telefona (primjer)

  • Aktivirajte funkciju Wi-Fi na odredišnom uređaju i zatim odaberite SSID (ime mreže) prikazano na LCD zaslonu fotoaparata.
  • Unesite zaporku, odnosno ključ za šifriranje (zaporku) prikazan na zaslonu fotoaparata.
  • Kad se uspostavi veza, pojavi se izbornik za podešavanje komunikacijske funkcije.

  Idite na korak 2 u Konfiguriranje postavki komunikacijske funkcije.

Napomena

 • Pri povezivanju odabirom opcije [Easy connection / Jednostavno povezivanje], SSID završava s "_Canon0A".

Primjena ručnog povezivanja

Mrežne postavke za način pristupne točke fotoaparata konfiguriraju se ručno. Podesite [SSID], [Channel setting / Podešavanje kanala] i [Encryption settings / Postavke šifriranja] na svakom prikazanom izborniku.

 1. Odaberite [Manual Connection / Ručno povezivanje].

  • Odaberite [OK].
 2. Unesite SSID (naziv mreže).

  • Pritisnite SET za pristup virtualnoj tipkovnici (), a zatim unesite SSID. Nakon unosa pritisnite MENU.
  • Odaberite [OK].
 3. Odaberite opciju podešavanja kanala.

  • Za ručno podešavanje postavki odaberite [Manual setting / Ručno podešavanje] i zatim okrenite kotačić Glavni kotačić.
  • Odaberite [OK].
 4. Odaberite opciju za podešavanje šifriranja.

  • Za šifriranje odaberite [AES].
  • Odaberite [OK].
  • Kad je odabrano [AES], prikazuje se zaslon [Password/Zaporka]. Pritisnite SET za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite ključ za šifriranje. Nakon odabira pritisnite tipku MENU.
 5. Odaberite [Auto setting / Automatsko podešavanje].

  • Odaberite [OK].
  • Ako se prikaže pogreška za [Auto setting / Automatsko podešavanje], podesite IP adresu ručno ().
 6. Odaberite [OK].

  • Prikazuje se sljedeći izbornik.
 7. Odaberite [OK].

  • Prikazuje se sljedeći izbornik.
 8. Odaberite [New settings / Nove postavke].

  • Odaberite [OK].
  • Za [Configure online / Konfiguriranje na mreži] prijeđite na korak 9.
  • Za [Configure offline / Izvanmrežno konfiguriranje] idite na korak 2 u Konfiguriranje postavki komunikacijske funkcije.
  • Ako odaberete [Select from list / Odabir s popisa] kada su na fotoaparatu već registrirane postavke funkcija komunikacije, možete primijeniti registrirane postavke.
 9. Uspostavite vezu s fotoaparatom postupcima na drugom uređaju.

  • (1) SSID (naziv mreže)
  • (2) Ključ za šifriranje (zaporka)

  Zaslon računala (primjer)

  Zaslon pametnog telefona (primjer)

  • Aktivirajte funkciju Wi-Fi na odredišnom uređaju i zatim odaberite SSID (ime mreže) prikazano na LCD zaslonu fotoaparata.
  • Unesite zaporku, odnosno ključ za šifriranje (zaporku) prikazan na zaslonu fotoaparata.
  • Kad se uspostavi veza, pojavi se izbornik za podešavanje komunikacijske funkcije.

  Idite na korak 2 u Konfiguriranje postavki komunikacijske funkcije.

Podešavanje IP adrese

Odaberite način podešavanja IP adrese i zatim podesite IP adresu na fotoaparatu. Kad se koristi IPv6, fotoaparat se povezuje samo preko protokola IPv6. IPv4 veze su onemogućene.

Automatsko podešavanje IP adrese

Podesite IP adresu automatski.

 1. Odaberite [Auto setting / Automatsko podešavanje].

  • Odaberite [OK].
  • Ako se prikaže pogreška za [Auto setting / Automatsko podešavanje], podesite IP adresu ručno ().
 2. Odaberite opciju za IPv6.

  • Odaberite opciju i zatim [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Kad odaberete [Enable/Omogućeno], konfigurirajte postavke za IPv6 nakon što su sve postavke dovršene ().
  • Nakon dovršetka svih podešavanja prikazuje se sljedeće.
 3. Odaberite [OK].

  • Prikazuje se sljedeći izbornik.

  Idite na Konfiguriranje postavki komunikacijske funkcije.

Ručno podešavanje IP adrese

Podesite IP adresu ručno. Prikazane stavke razlikovat će se ovisno o komunikacijskoj funkciji.

 1. Odaberite [Manual setting / Ručno podešavanje].

  • Odaberite [OK].
 2. Odaberite opciju za konfiguriranje.

  • Odaberite opciju za pristup izborniku za unos brojeva.
  • Za uporabu pristupnika ili DNS adrese odaberite [Enable/Omogućeno], zatim odaberite [Address/Adresa].

 3. Unesite broj.

  • Okrenite kotačić Glavni kotačić kako biste se prebacili na druga polja za unos na vrhu zaslona pa okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za odabir brojeva za unos. Pritisnite SET za unos odabranog broja.
  • Za potvrdu unesenih brojeva i povratak na izbornik iz koraka 2 pritisnite tipku MENU.
 4. Odaberite [OK].

  • Kad dovršite podešavanje odgovarajućih stavki, odaberite [OK]. Prikazuje se sljedeći izbornik.
  • Ako niste sigurni što unijeti, pogledajte Provjera mrežnih postavki ili pitajte mrežnog administratora ili drugu osobu koja se razumije u podešavanje mreža.
 5. Odaberite opciju za IPv6.

  • Odaberite opciju i zatim [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Kad odaberete [Enable/Omogućeno], konfigurirajte postavke za IPv6 nakon što su sve postavke dovršene ().
  • Nakon dovršetka svih podešavanja prikazuje se sljedeće.
 6. Odaberite [OK].

  • Prikazuje se sljedeći izbornik.

  Idite na Konfiguriranje postavki komunikacijske funkcije.

Konfiguriranje postavki komunikacijske funkcije

Sljedeće upute su za postavke koje se razlikuju ovisno o komunikacijskoj funkciji. Pogledajte stranicu koja opisuje vašu odabranu komunikacijsku funkciju.

 1. Odaberite [New settings / Nove postavke].

  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Ako odaberete [Select from list / Odabir s popisa] kada su na fotoaparatu već registrirane postavke funkcija komunikacije, možete primijeniti registrirane postavke.
 2. Potpune postavke povezivanja za komunikacijsku funkciju.

  FTP prijenos ()

  EOS Utility ()

  Browser Remote ()