Vremensko usklađivanje fotoaparata

Vrijeme pošiljateljskog fotoaparata možete podesiti na najviše 10 prijemnih fotoaparata. Imajte na umu da će i nakon sinkronizacije postojati između vremena pošiljateljskog i prijemnog fotoaparata mala mogućnost pogreške od najviše ±0,05 sekundi.

Oprez

 • Za vremensku sinkronizaciju uvijek upotrebljavajte fotoaparate istog modela. Vremenska sinkronizacija na prijemnim fotoaparatima nije moguća s različitim modelima pošiljateljskih i primateljskih fotoaparata.
 • Ova značajka neće biti dostupna nakon 2038. godine.

Priprema za vremensko usklađivanje

Kad upotrebljavate jedan prijemni fotoaparat, spojite LAN kabel na Ethernet priključnicu RJ-45 pošiljateljskog i primateljskog fotoaparata.

(A) Pošiljateljski fotoaparat

(B) Primateljski fotoaparat

(C) LAN kabel

Kad koristite više primateljskih fotoaparata, spojite LAN kabel s Ethernet priključnice pošiljateljskog i primateljskih fotoaparata na koncentrator. Možete spojiti do 10 primateljskih fotoaparata.

(A) Pošiljateljski fotoaparat

(B) Primateljski fotoaparat

(C) LAN kabel

(D) Koncentrator

Koristite dobro oklopljen Gigabit Ethernet kabel s oklopljenom upletenom paricom (STP), kategorije 5e ili više.

Vremensko usklađivanje

Priprema pošiljateljskog fotoaparata

Prvo podesite fotoaparat koji će se koristiti kao pošiljateljski.

 1. Pritisnite tipku MENU na fotoaparatu.

 2. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Network settings / Komunikacijske funkcije: Mrežne postavke].

 3. Pod [Network/Mreža] odaberite [Enable/Omogućeno].

 4. Odaberite [Sync time between cameras / Vremensko usklađivanje fotoaparata].

  • Ako je fotoaparat već spojen na drugi uređaj, prikazuje se [Set [Connection settings] to [Disconnect] / Podesite [Postavke veze] na [Odspajanje]]. Odaberite [OK] za prekid veze.
 5. Odaberite [OK].

 6. Odaberite [OK].

 7. Odaberite [Sender / Pošiljateljska jedinica].

  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Kad se prikazuje taj izbornik, fotoaparat je spreman.

Priprema primateljskih fotoaparata

Podesite fotoaparate koje ćete rabiti za prijem.

 1. Slijedite korake 1 – 6 iz odjeljka Priprema pošiljateljskog fotoaparata.

 2. Odaberite [Receiver / Prijemna jedinica].

  • Odaberite [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
 3. Odaberite [OK].

  • Prikazuje se sljedeće.

  • Za podešavanje vremena na više prijemnih fotoaparata izvedite korake 1 i 2 na svakom prijemnom fotoaparatu.
  • Na zaslonu pošiljateljskog fotoaparata prikazuje se broj otkrivenih prijemnih fotoaparata.

Vremensko usklađivanje između pošiljateljskog i primateljskih fotoaparata

Sinkronizirajte vrijeme na pošiljateljskom i primateljskim fotoaparatima na sljedeći način.

 1. Slijedite korake 1 – 6 iz Priprema pošiljateljskog fotoaparata i korake 1 – 3 iz Priprema primateljskih fotoaparata.

 2. Na pošiljateljskom fotoaparatu odaberite [OK].

  • Provjerite broj prijemnih fotoaparata i zatim odaberite [OK].
  • Nakon usklađivanja vremena prikazuje se sljedeće.
 3. Odaberite [OK] na svim fotoaparatima.