Upravljanje fotoaparatom putem preglednika

S pomoću preglednika možete pregledavati i spremati snimke s fotoaparata, snimati daljinski i obavljati druge postupke na računalu ili pametnom telefonu.

Oprez

 • Sljedeće postupke nije moguće izvoditi kad je preklopka za fotografiranje / snimanje videozapisa na fotoaparatu podešena na Videozapisi.
  • Gledanje snimaka
  • Registriranje IPTC podataka
  • Podešavanje postavki FTP poslužitelja
  • Sastavljanje i registriranje opisa
 • Neke veličine prozora preglednika mogu spriječiti normalan prikaz.
 • Nemojte upotrebljavati tipke natrag i naprijed u pregledniku.

Konfiguriranje postavki veze za Browser Remote

Ove su upute nastavak dijela Konfiguriranje postavki komunikacijske funkcije.

Unesite ime za prijavu i zaporku za pristup fotoaparatu s računala. Ime za prijavu i zaporka koje navedete ovdje koriste se pri povezivanju s fotoaparatom.

 1. Odaberite [Full control / Puna kontrola] ili [Browser * / Preglednik *].

  • Browser Remote omogućuje pristup fotoaparatu korisnicima na najviše tri računala odjednom.
  • [Full control / Puna kontrola] račun omogućuje uporabu svih značajke aplikacije Browser Remote. Taj je račun dostupan samo na jednom računalu.
  • Račun [Browser * / Preglednik *] ograničen je na pregledavanje snimaka na fotoaparatu i njihovo spremanje na računalo. Taj je račun dostupan na dva računala.
 2. Podesite [] ili [Password/Zaporka].

  • Odaberite [] i [Password/Zaporka] kako biste otvorili virtualnu tipkovnicu () pa unesite ime za prijavu i zaporku.
  • Odaberite [OK] za povratak na izbornik iz koraka 1. Slijedite korake 1 – 2 za svaki račun koji ćete koristiti.
 3. Odaberite [OK].

 4. Odaberite [OK].

 5. Odaberite [OK].

  • Ponovno se prikazuje izbornik [Network settings / Mrežne postavke].
  • Podaci o postavkama spremaju se u fotoaparat.

Podešenja veze za Browser Remote sada su dovršena.

Napomena

 • Postavke računa možete promijeniti u izborniku [] (), kojima pristupate odabirom [Browser Remote settings / Postavke za Browser Remote] u [Connection option settings / Postavke opcije povezivanja]. I broja porta možete promijeniti u izborniku [Browser Remote settings / Postavke za Browser Remote] odabirom [Port no. (HTTP) / Br. ulaza (HTTP)] ili [Port no. (HTTPS) / Br. ulaza (HTTPS)]. Međutim, obično nije potrebno mijenjati broj porta (80 za HTTP, 443 za HTTPS).

Prikaz značajke Browser Remote

Iz preglednika se prijavite na stranicu za Browser Remote na fotoaparatu. Provjerite jesu li fotoaparat i računalo već povezani žičnom LAN vezom.

Provjera IP adrese fotoaparata

Za pristup fotoaparatu iz preglednika morate u adresnu traku preglednika unijeti IP adresu fotoaparata, prikazanu u koraku 5.

 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Network settings / Komunikacijske funkcije: Mrežne postavke].

 2. Odaberite [Connection settings / Postavke veze].

 3. Odaberite [SET* Browser Remote / SKUP* Browser Remote].

 4. Odaberite [Confirm settings / Provjera postavki].

  • Prikazuju se detalji postavke.
 5. Provjerite postavke.

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za pristup drugim stranicama.
  • Pribilježite si IP adresu.
  • Nakon provjere pritisnite tipku MENU za izlaz iz izbornika za potvrdu.

Prijava u Browser Remote

 1. Otvorite preglednik.

  • Otvorite preglednik na računalu.
 2. Unesite URL.

  • U adresno polje unesite IP adresu pribilježenu u koraku 5.
  • Pritisnite tipku Enter.
 3. Unesite podatke za [] i [Password/Zaporka].

 4. Konfigurirajte zadane postavke prema potrebi.

  • Odaberite [Menu display / Prikaz izbornika] za prikaz izbornika.

   • Language/Jezik

    Omogućuje odabir jezika prikaza.

   • Display theme / Tema prikaza

    Možete podesiti boju pozadine za Browser Remote.

   • AF for still photo shooting / AF za snimanje fotografija

    Prikazuje se ako u koraku 9 odaberete [Shooting/Snimanje].

    Omogućuje vam da konfigurirate kako se autofokus koristi pri fotografiranju.

   • Rec function/card selection / Odabir funkcije snimanja/kartice

    Prikazuje se ako u koraku 9 odaberete [Shooting/Snimanje].

    Omogućuje podešavanje funkcije snimanja i odabir kartice.

   • Shutter mode / Način rada zatvarača

    Prikazuje se ako u koraku 9 odaberete [Shooting/Snimanje].

    Možete podesiti način rada zatvarača za snimanje fotografija.

   • Anti-flicker shoot. / Snimanje pod treperavim svjetlom

    Prikazuje se ako u koraku 9 odaberete [Shooting/Snimanje].

    Omogućuje vam konfiguriranje snimanja za sprječavanje učinka treperenja.

   • HF anti-flicker shooting / Snimanje pod visokofrekventnim treperavim svjetlom

    Prikazuje se ako u koraku 9 odaberete [Shooting/Snimanje].

    Omogućuje vam konfiguriranje za snimanje pod visokofrekventim treperavim svjetlom.

   • HTTPS settings / Postavke za HTTPS

    Omogućuje preuzimanje korijenskog certifikata i pristup FTP poslužitelju kada ćete se povezati s FTP poslužiteljem putem HTTPS-a.

   • Log out / Odjava

    Odaberite za prekid Browser Remote veze.

Oprez

 • Browser Remote nije dostupan ako preglednik ne podržava JavaScript.
 • Neke stavke izbornika nisu dostupne kada ste spojeni na fotoaparat putem značajke Browser Remote.

Pretraživanje snimaka

Omogućuje vam pregledavanje snimaka na karticama u fotoaparatu.

 1. Odaberite [Playback/Reprodukcija].

  • Prikazuje se izbornik za pregled snimaka.

 2. Odaberite karticu i mapu.

  • Odaberite karticu u padajućem popisu s lijeve strane.
  • Odaberite mapu u padajućem popisu s desne strane.
 3. Izvedite potrebne postupke sa snimkama.

  • Ako je uključena postavka [Auto Update / Automatsko ažuriranje], snimljena se fotografija prikazuje automatski.

  • Ako je odabrano [Select/Odabir], možete odabrati više snimaka.

   Odabirom pojedinih sličica odabire se svaka snimka zasebno. Ponovnim odabirom sličica briše se odabir.

   Odabirom [Select all / Odabir svih] označavaju se sve snimke u izborniku za pregledavanje kao odabrane.

   Ako odaberete [Clear all / Brisanje svega], briše se odabir svih snimaka.

   Ako odaberete [Cancel/Poništenje], prikaz se vraća se izbornik za pregledavanje.

  • Odabir sličice prebacuje na izbornik reprodukcije i prikazuje sliku uvećanu.

   Izbornik reprodukcije fotografija

   Izbornik reprodukcije videozapisa

   Izbornik reprodukcije audiozapisa

  • Omogućuje odabir snimke, a [Brisanje] zatim briše snimku.

  • Omogućuje odabir snimke, a zatim tipka [Preuzimanje] pokreće preuzimanje snimke na računalo.

Napomena

 • Performanse računala i korišteni preglednik mogu spriječiti ili odgoditi prikaz snimke ili spriječiti njeno preuzimanje.

Daljinsko snimanje

Za daljinsko snimanje možete upotrebljavati Browser Remote.

Snimanje fotografija

 1. Odaberite [Shooting/Smimanje].

  • Prikazuje se izbornik za daljinsko snimanje.

 1. (1)Tipka za snimanje fotografija
 2. (2)Tipka za snimanje videozapisa
 3. (3)Ikona za blokadu funkcija
 4. (4)Okidač
 5. (5)Preklopna tipka ručnog izoštravanja
 6. (6)Područje autofokusa
 7. (7)Način mjerenja svjetla
 8. (8)Način okidanja
 9. (9)HDR snimanje
 10. (10)Kvaliteta slike
 11. (11)Izrezivanje/proporcije za fotografije
 12. (12)Upozorenje o razini baterije/temperaturi
 13. (13)Browser Remote veza
 14. (14)Dostupan broj snimaka
 15. (15)Elektronički zatvarač
 1. (16)Snimanje pod treperavim svjetlom
 2. (17)Tipka AF
 3. (18)Način snimanja
 4. (19)Brzina zatvarača
 5. (20)Otvor blende
 6. (21)Kompenzacija ekspozicije
 7. (22)ISO osjetljivost
 8. (23)Picture Style / Stil slike
 9. (24)Balans bjeline
 10. (25)Temperatura boje
 11. (26)Korekcija balansa bjeline
 12. (27)Automatsko izoštravanje
 13. (28)Tipka MF
 14. (29)Tipka za snimanje s prikazom uživo
 15. (30)Preklopna tipka za kvalitetu slike prikaza uživo
 1. Odaberite (1) tipku za snimanje fotografija

 2. Podesite preklopku načina izoštravanja na objektivu na Automatsko izoštravanje (AF).

 3. Prikažite Live View sliku.

  • Za prikaz ili skrivanje slike prikaza uživo odaberite (29) tipku za snimanje s prikazom uživo.
  • Za responzivniji prikaz Live View slike odaberite (30) tipku za promjenu kvalitete Live View slike koja će smanjiti kvalitetu slike kako bi se poboljšala odzivnost. Za vraćanje izvorne kvalitete slike odaberite ponovno.
 4. Podesite snimanje.

  • Odaberite podešenja (kao što je kvaliteta slike) za pregled pojedinosti postavki koje možete podesiti.
  • Podesite postavke po potrebi.
 5. Izoštrite objekt.

  Uz automatsko izoštravanje

  • Kako biste započeli AF s [AF button / Tipka AF-a] tipkom odabranom u izborniku [AF for still photo shooting / AF za snimanje fotografija], odaberite (17) tipku AF-a.
  • Odaberete li [Shutter button for AF/shooting / Okidača za AF/snimanje] u izborniku [AF for still photo shooting / AF za snimanje fotografija], pri dodiru okidača (4) fotoaparat automatski izoštrava i snimi fotografiju.

  Uz ručno izoštravanje

  • Kako biste prikazali/sakrili (28) prikaz tipke za ručno izoštravanje (MF), odaberite (5) preklopnu tipku MF.
  • Odaberite tipku (28) MF, a zatim ručno izoštrite. Kako biste prilagodili fokus prema prednjem planu, upotrijebite [Fokus u prvom planu (zrnati)Fokus u prvom planu (srednji)Fokus u prvom planu (fini)], a za izoštravanje pozadinu rabite [Fokus u pozadini (fini)Fokus u pozadini (srednji)Fokus u pozadini (zrnati)].
  • Dostupne su tri razine izoštravanja.

   [Fokus u prvom planu (zrnati)] [Fokus u pozadini (zrnati)]: Grubo

   [Fokus u prvom planu (srednji)] [Fokus u pozadini (srednji)]: Srednje

   [Fokus u prvom planu (fini)] [Fokus u pozadini (fini)]: Fino

 6. Snimajte.

  • Odaberite (4) okidač za snimanje.
  • Snimke se spremaju na karticu u fotoaparatu.
  • Za pregledavanje i preuzimanje snimaka pogledajte Pretraživanje snimaka.

Oprez

 • Ovisno o statusu komunikacije, prikaz slike ili okidanje mogu se odvijati sporije no obično.
 • Snimanje fotografija nije dostupno ako je na fotoaparatu preklopka za fotografiranje/snimanje videozapisa podešen na Videozapisi.

Snimanje videozapisa

 1. Odaberite [Shooting/Smimanje].

  • Prikazuje se izbornik za daljinsko snimanje.

 2. Odaberite (2) tipku za snimanje videozapisa.

 3. Podesite postavke po potrebi.

 4. Snimite videozapis.

  Pripravno stanje za snimanje videozapisa

  Tijekom snimanja videozapisa

  • Odaberite (4) tipku okidača, a kad otpustite tipku, započinje snimanje videozapisa.
  • Tijekom snimanja videozapisa, crvena oznaka [○] na okidaču (4) promijeni se u bijelu oznaku [□].
  • Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, ponovno pritisnite (4) tipku okidača pa je otpustite.

Registriranje IPTC podataka

Omogućuje uređivanje i registraciju IPTC* podataka (komentari na snimke, poput opisa, špice i mjesta snimanja) na fotoaparatu. Snimke se mogu označiti s IPTC podacima registriranim na fotoaparatu.

Međunarodno vijeće za telekomunikacije

 1. Odaberite [IPTC info / IPTC podaci].

  • Prikazuje se izbornik za uređivanje IPTC podataka.

 2. Odaberite [Load from file / Učitavanje iz datoteke].

  • Za učitavanje IPTC podataka (u XMP formatu) odaberite [Load from file / Učitavanje iz datoteke].
 3. Uredite i registrirajte podatke prema potrebi.

  • Odaberete li [Add to camera / Dodavanje na fotoaparat], uređeni IPTC podaci primjenjuju se na fotoaparat.

   Time se također opcija prilagođene funkcije fotoaparata [Prilagođene funkcije: Add IPTC information / Prilagođene funkcije: Dodavanje IPTC podataka] podešava na [ON/UKLJ.].

  • Za spremanje IPTC podataka (u XMP formatu) odaberite [Save to file / Spremanje u datoteku].

  • Odabirom [Clear camera info / Brisanje podataka s fotoaparata] briše se svi IPTC podaci registrirani na fotoaparatu.

   Time se također opcija prilagođene funkcije fotoaparata [Prilagođene funkcije: Add IPTC information / Prilagođene funkcije: Dodavanje IPTC podataka] podešava na [OFF/ISKLJ.].

  • Odaberete li [Clear / Čišćenje], brišu se svi IPTC podaci.

Konfiguriranje postavki FTP poslužitelja

Ako ćete FTP prijenos koristiti za daljinsko snimanje, možete promijeniti odredišni FTP poslužitelj postavkama povezivanja fotoaparata ().

 1. Odaberite [FTP settings / Postavke za FTP].

  • Prikaže se izbornik za podešavanje FTP-a.

 2. Odaberite registrirane postavke veze na FTP poslužitelju koje želite koristiti.

 3. Odaberite [Change setting / Promjena postavki].

  • Postavke veze fotoaparata mijenjaju se u odabrane postavke.

Napomena

 • Kako biste koristili [FTP settings / Postavke za FTP], morate registrirati i [Browser Remote] () i [FTP transfer / FTP prijenos] () u postavkama povezivanja fotoaparata.

Sastavljanje i registriranje opisa

Možete izraditi opise i registrirati ih na fotoaparatu kako biste ih koristili kao što je opisano u odjeljku Dodavanje opisa prije prijenosa.

 1. Odaberite [FTP settings / Postavke za FTP].

  • Prikaže se izbornik za podešavanje FTP-a.

 2. Unesite jedan ili više opisa.

  • Unesite do 31 znak (u ASCII formatu).
  • Za učitavanje podataka opisa pohranjenih na fotoaparatu odaberite [Get from camera / Učitavanje s fotoaparata].
 3. Podesite opise na fotoaparatu.

  • Odaberite [Add to camera / Dodavanje na fotoaparat] kako biste podesili nove opise na fotoaparatu.