Prilagođavanje brzih kontrola

Stavke i izgled zaslona brzog upravljanja možete prilagoditi.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Customize Quick Controls / Fotografiranje: Prilagođavanje brzih kontrola].

 2. Odaberite [Edit layout / Uređivanje izgleda].

 3. Odaberite stavke za uklanjanje.

  • Okrenite kotačić Kotačić Quick Control ili upotrijebite Višenamjenski kontroler za odabir stavke koju želite ukloniti, zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Stavke prikazane na zaslonu za brzu upravljanje označene su kvačicom. Stavke bez kvačice bit će uklonjene.
 4. Odaberite stavke za dodavanje.

  • Okrenite kotačić Kotačić Quick Control ili upotrijebite Višenamjenski kontroler za odabir stavke koju želite dodati, zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Za promjenu izgleda pritisnite tipku INFO.
 5. Promijenite izgled.

  • Pomoću kotačića Kotačić Quick Control odaberite stavku za pomicanje i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Pomoću kotačića Kotačić Quick Control pomaknite stavku i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Pritisnite tipku MENU za izlaz iz podešavanja.
 6. Odaberite [Save and exit / Spremanje i izlazak].

 7. Pregledajte zaslon.

  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za provjeru zaslona s primijenjenim postavkama.

Resetiranje izbornika Custom Quick Control ili brisanje svih stavki

 • Odaberite [Reset settings / Resetiranje postavki] kako biste vratili zadane stavke i izgled zaslona za brzu upravljanje.
 • Odaberite [Clear all items / Brisanje svih stavki] kako biste uklonili sve stavke iz rasporeda, tako da se zaslon za brzo upravljanje ne prikazuje pri pritsku tipke Brzo upravljanje / podešavanje.