ISO osjetljivost pri snimanju videozapisa

U načinu [Videozapisi]

  • ISO osjetljivost podešava se automatski u rasponu od ISO 100 – 12800.
  • Podešavanje opcije [Max for Auto / Maks. za automatsko] u [Fotografiranje: VideozapisISO speed settings / Fotografiranje: VideozapisPostavke ISO osjetljivosti] na [H (25600)] () proširuje maksimalnu brzinu u rasponu automatskog podešavanja na H (ekvivalentno ISO 25600).
  • Minimalna osjetljivost u rasponu automatskog podešavanja je ISO 200 kada je postavka [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano] (). Maksimalno ograničenje neće se proširiti čak ni ako je proširenje podešeno pod [Max for Auto / Maks. za automatsko].

U načinu [Ručna ekspozicija za videozapise]

  • Uz ISO osjetljivost podešenu na [AUTO/AUTOMATSKI], ISO osjetljivost se automatski podešava u rasponu od ISO 100 do 12800.
  • Uz postavku ISO Auto / Automatski ISO, podešavanje opcije [Max for Auto / Maks. za automatsko] u [Fotografiranje: VideozapisISO speed settings / Fotografiranje: VideozapisPostavke ISO osjetljivosti] na [H (25600)] () proširuje maksimalnu brzinu u rasponu automatskog podešavanja na H (ekvivalentno ISO 25600).
  • ISO osjetljivost možete podešavati ručno u rasponu od ISO 100 – 12800. Podešavanje opcije [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti] u [Fotografiranje: VideozapisISO speed settings / Fotografiranje: VideozapisPostavke ISO osjetljivosti] na [H (25600)] () proširuje maksimalnu brzinu u rasponu automatskog podešavanja na H (ekvivalentno ISO 25600).
  • Minimalna osjetljivost u rasponu automatskog ili ručnog podešavanja je ISO 200 kada je postavka [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano] (). Čak i kad je podešeno proširenje ISO osjetljivosti, maksimalni limit neće se proširiti.

U načinu [Snimanje HDR videozapisa]

  • ISO osjetljivost podešava se automatski u rasponu od ISO 100 – 12800.