Vianmääritysopas

Tässä osassa kuvataan Speedlite-ongelmien vianmääritys. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Canon-huoltoon.

Kuvaus tavallisella salamalla

Virran kytkeminen päälle ei onnistu.

 • Varmista, että paristot/akut asetetaan oikein päin ().
 • Varmista, että akkutilan kansi on kiinni ().
 • Vaihda paristot uusiin.

Speedlite-salamalaite ei laukaise salamaa.

 • Aseta luistia kokonaan kameran salamakenkään ja kiinnitä Speedlite kameraan liu'uttamalla lukitsinta oikealle ().
 • Jos VARAUS näkyy vielä noin 15 sekunnin kuluttua, vaihda akut uusiin ().
 • Puhalla kaikki lika ja roskat pois Speedliten ja kameran välisiltä liittimiltä erikseen ostettavalla puhaltimella tai vastaavalla työkalulla.
 • Jos Speedliten ja kameran () väliset liittimet kastuvat, sammuta Speedlite ja anna sen kuivua.
 • Välähdysten väli pitenee () käytettyäsi salamaa jatkuvasti lyhyen ajan sisällä, jolloin välähdyspään lämpötila on noussut ja salamatoimintoa on rajoitettu.

Virta katkeaa automaattisesti.

 • Speedlite-salamalaitteen automaattinen virrankatkaisu on käytössä (). Paina laukaisin puoliväliin tai paina testisalamapainiketta ().

Kuvat ovat ali- tai ylivalottuneita.

 • Jos pääaihe näyttää hyvin tummalta tai kirkkaalta, määritä salaman valotuskorjaus ().
 • Jos kuvassa on voimakkaasti heijastavia kohteita, käytä salamavalotuksen lukitusta ().
 • Nopeaa täsmäystä käytettäessä ohjeluku on sitä pienempi mitä lyhyempi valotusaika on. Siirry lähemmäs kohdetta ().

Kuvan alaosa on tumma.

 • Kuvaa vähintään 0,5 metrin päässä kohteesta.
 • Irrota kiinnitetyt vastavalosuojat.

Kuvan reunat näyttävät tummilta.

 • Määritä salaman peittoalueen asetukseksi A (automaattinen) ().
 • Kun asetat salaman peittoalueen manuaalisesti, määritä salaman peittoalue, joka on leveämpi kuin kuvauskulma ().
 • Varmista, että C.Fn-21-asetuksena ei ole [1] ().

Kuvat ovat hyvin epäselviä tai sumeita.

 • Kun kuvaat Aukon esivalinta (aukon esivalinta) ‑tilassa heikossa valossa, hidas täsmäys otetaan automaattisesti käyttöön. Tämä pidentää valotusaikaa. Käytä jalustaa tai määritä kuvaustilaksi Ohjelmoitu AE (ohjelmoitu AE) tai täysin automaattinen tila (). Ota huomioon, että voit määrittää salamatäsmäysajan myös kamera-asetuksella [Salamatäsmäys Av-ohjelmalla] ().

Salaman peittoaluetta ei määritetä automaattisesti.

 • Määritä salaman peittoalueen asetukseksi A (automaattinen) ().
 • Aseta luistia kokonaan kameran salamakenkään ja kiinnitä Speedlite kameraan liu'uttamalla lukitsinta oikealle ().

Salaman peittoaluetta ei voi määrittää manuaalisesti.

 • Poista heijastinsovitin ().
 • Työnnä laajakulmapaneeli sisään ().

Toimintoja ei voi määrittää.

 • Aseta kameran kuvaustilaksi Joustava AE-esivalinta, Ohjelmoitu AE, Valotusajan esivalinta, Aukon esivalinta, Käsisäätöinen valotus tai Bulb (Aikavalotus) (Luova kuvaus).
 • Aseta Speedlite-salaman virtakytkin asentoon Virta kytketty asennon LUKKO sijaan ().

Langaton salamakuvaus radioyhteydellä

Vastaanottimet eivät välähdä tai välähtävät virheellisesti täydellä teholla.

 • Määritä lähettimen asetukseksi Langaton radioyhteysLÄHETIN ja vastaanottimien asetukseksi Langaton radioyhteysVASTAANOTIN ().
 • Käytä samoja tiedonsiirtokanavia ja samaa radiotunnusta lähettimessä ja vastaanottimissa ().
 • Tarkista, että vastaanottimet ovat lähettimen lähetysalueella ().
 • Suorita tiedonsiirtokanavahaku ja valitse kanava, jossa on voimakkain signaali ().
 • Sijoita vastaanottimet mahdollisuuksien mukaan siten, että niistä on suora näköyhteys lähettimeen.
 • Varmista, että vastaanottimet on suunnattu kohti lähetintä.
 • Kameran sisäistä salamaa ei voi käyttää lähettimenä langattomassa salamakuvauksessa radioyhteydellä.

Kuvat ovat ylivalottuneita.

 • Kun käytät automaattisalamaa kolmella välähdysryhmällä (A C ja C), älä laukaise välähdysryhmää C, mikäli se on suunnattu pääaihetta kohti ().
 • Kuvattaessa siten, että kullekin välähdysryhmälle on määritetty oma salamatoiminto, älä laukaise useita välähdysryhmiä, joiden salamatoiminto on ETTL ja jotka osoittavat kohti pääaihetta ().

Täsmäysnopeuden varoitus näkyy näytössä.

 • Määritä valotusajaksi yhtä askelta salaman nopeinta täsmäysnopeutta hitaampi valotusaika ().

LCD-paneelin valaistus syttyy ja sammuu.

 • Lähettimen LCD-paneeli syttyy tai sammuu vastaanottimen (välähdysryhmän) lataustilan mukaan. Katso kohta LCD-paneelin valaisu.

Yhteiskuvaus

Normaalia valotusta ei saada tai valotus on epätasainen.

 • Useiden Speedlitejen välähtäminen samanaikaisesti yhteiskuvauksessa voi estää sopivan valotuksen tai aiheuttaa epätasaisen valotuksen. Harkitse vain yhden Speedliten välähdystä tai useiden Speedlitejen välähdystä eri aikoihin itselaukaisun avulla.