Salamatoiminnon rajoitus lämpötilan kohoamisen vuoksi

Jatkuvan salaman tai muotoilusalaman käyttö useita kertoja lyhyessä ajassa saattaa kuumentaa välähdyspäätä, akkua ja akkutilan ympäristöä.

Salamatoiminnon jatkuva käyttäminen pidentää välähdysten väliä asteittain jopa neljään sekuntiin, jotta välähdyspää ei kuluisi tai vahingoittuisi ylikuumenemisen takia. Salaman käytön jatkaminen tässä tilassa rajoittaa salamatoimintoa automaattisesti.

Kun salamatoimintoa on rajoitettu, kamerassa näytetään lämpötilan kohoamisen varoituskuvake ja salamakuvauksen välähdysten väliksi määritetään automaattisesti 10 tai 45 sekuntia (eli taso 1 tai 2).

Lämpötilan kohoamisen varoitus

Kummallakin tasolla näkyy eri varoituskuvake sisäisen lämpötilan noustessa. Kuvaamisen jatkaminen tason 1 saavuttamisen jälkeen siirtää tilan tasolle 2.

Näyttö/äänimerkki Taso 1
(välähdysten väli: noin 10 s)
Taso 2
(välähdysten väli: noin 45 s)
Kuvake Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 1 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 2
LCD-paneelin valaisu Palaa Vilkkuu

Jatkuva välähdysten määrä ja lepoaika

Seuraavassa taulukossa on esitetty jatkuvien välähdysten arvioitu määrä ennen tason 1 varoituksen näyttämistä sekä arvioitu lepoaika, jonka jälkeen kuvaus tavallisella salamalla on mahdollista.

Toiminto Arvioitu jatkuvien välähdysten määrä
tason 1 varoitukseen
Arvioitu vaadittu lepoaika
Salaman peittoalue
14 mm*1,
24–28 mm
35 mm 50–105 mm
Jatkuva, täydellä välähdystasolla () vähintään 32 kertaa vähintään 47 kertaa vähintään 55 kertaa vähintään 35 minuuttia
Muotoilusalama ()

Tämä on mitattu manuaalisessa salamatilassa Canonin testausstandardien mukaisesti.

Käyttää uusia AA/LR6-alkaliparistoja

1: Käytettäessä laajakulmapaneelia

Muistutus

 • Älä kosketa välähdyspäätä, akkua tai akkutilan lähellä jatkuvan salamatoiminnan jälkeen.

  Älä kosketa välähdyspäätä, akkua tai akkutilan lähellä, kun olet käyttänyt muotoilusalamaa useita kertoja lyhyessä ajassa tai käyttänyt jatkuvaa salamaa. Välähdyspää, akku ja akkutilan lähialueet saattavat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.

Muistutus

 • Älä avaa tai sulje akkutilan kantta, kun salamatoimintoa on rajoitettu. Tämä peruuttaa salamarajoituksen, mikä voi olla erittäin vaarallista.
 • Välähdysten väli pitenee, kun välähdyspää kuumenee, vaikka tason 1 varoitusta ei näytettäisikään.
 • Keskeytä Speedliten käyttö tason 1 varoituksen jälkeen vähintään 35 minuutiksi.
 • Vaikka lopetat käytön tason 1 varoituksen näytön jälkeen, tason 2 varoitus saatetaan silti näyttää.
 • Kun kuvaat ETTL-salamatoiminnossa tai korkeassa lämpötilassa, välähdysten määrä saatetaan rajoittaa taulukossa ilmoitettua pienemmäksi.
 • Lisätietoa välähdysten määrän varotoimista on kohdissa Aloittaminen ja peruskäyttö ja Muotoilusalama.
 • Harvinaisissa tapauksissa ympäristötekijät, kuten lämpötilan nousu, voivat estää salamakuvaamisen.
 • LCD-paneelin valaisu ei anna varoitusta, kun C.Fn-22-asetukseksi on määritetty [1] (), vaikka välähdyspää kuumenisi.