Salamavalotuksen lukitus

Kuvaaminen salamavalotuksen lukituksella mahdollistaa sopivan salamavalotuksen määrittämällesi kohdealueelle.

Kun LCD-paneelissa näkyy ETTL, paina kameran AE-lukitus-painiketta (AE-lukituspainike).

 1. Tarkenna kohde.

 2. Paina AE-lukitus-painiketta (Ajastus 16 sekuntia).

  • Kun kohde on etsimen keskellä, paina kameran AE-lukitus-painiketta.
  • Speedlite-salamalaitteen esisalama välähtää ja kohteen vaatima välähdysteho jää muistiin.
  • Etsimessä näkyy [FEL] noin puolen sekunnin ajan.
  • Joka kerta, kun painat AE-lukitus-painiketta, Speedlite-salamalaitteen esisalama välähtää, ja sillä hetkellä vaadittu välähdysteho jää muistiin.

Huomautus

 • Salamavalotuksen lukitus toiminta-alueen ulkopuolella ‑varoitus vilkkuu etsimessä, jos salamavalotuksen lukituksella ei voida saavuttaa sopivaa valotusta. Siirry lähemmäs kohdetta tai suurenna aukkoa, ennen kuin lukitset salamavalotuksen uudelleen. Voit myös kokeilla suuremman ISO-herkkyyden määrittämistä, ennen kuin teet salamavalotuksen lukituksen uudelleen.
 • Salamavalotuksen lukituksella ei ehkä ole vaikutusta, jos kohde on liian pieni näytöllä.