Tietoja muotoiluvalosta

Kun painat VALO-painiketta, muotoiluvalo syttyy 5 minuutiksi. Voit sammuttaa valon painamalla painiketta uudelleen.

Tästä on hyötyä, kun haluat tarkastella, miten kohde langettaa varjoja salaman valon takia.

Muotoiluvalo sammuu automaattisesti, kun kameran laukaisin painetaan pohjaan.

Muistutus

  • Katsominen suoraan muotoiluvaloon läheltä voi aiheuttaa silmävamman.
  • Jos muotoiluvalo palaa, kun otat kuvan, kuva voi alivalottua. Käytä tarvittaessa valotuskorjausta ja salaman valotuskorjausta.
  • Kun salama ei välähdä, kuten kun salama on poissa käytöstä tai videota kuvattaessa, muotoiluvalo ei sammu automaattisesti, vaikka painaisit laukaisimen pohjaan.
  • Varoitusnäyttö tulee näkyviin, kun muotoiluvalon lämpötila nousee ().
  • Jos muotoiluvalon ympäristön lämpötila nousee liikaa, lamppu saattaa himmentyä tai sammua.

Huomautus

  • Muotoiluvalon toimintatapaa voi muuttaa (C.Fn-18).
  • Muotoiluvalon väriä ja kirkkautta voi säätää (P.Fn-08).
  • Muotoiluvalon valaisun keston voi valita (P.Fn-09).
  • Laajakulmapaneeli, heijastinsovitin tai värisuodatin pienentää kirkkautta.