معرفی

 • پیش از شروع تصویربرداری مطالعه کنید

  برای جلوگیری از مشکلات تصویربرداری و تصادفات، ابتدا دستورالعمل های مربوط به ایمنی و اقدامات احتیاطی مربوط به حمل را مطالعه کنید. همچنین با دقت این راهنمای کاربر پیشرفته را مطالعه کنید تا اطمینان حاصل نمایید که به درستی از دوربین استفاده می کنید.

 • چند عکس آزمایشی بگیرید، و در مورد مسئولیت محصول مطلع شوید

  پس از تصویربرداری، تصاویر را پخش کنید و بررسی نمایید که به درستی ضبط شده اند یا خیر. در صورتی که دوربین یا کارت حافظه معیوب باشد و تصاویر را نتوان ضبط کرد یا روی رایانه دانلود نمود، نمی توان Canon را مسئول هر گونه خسارت یا آسیب ایجاد شده دانست.

 • حقوق نشر

  استفاده عمومی غیرمجاز از تصاویر گرفته شده با این دوربین که شامل موضوعات دارای حق نشر هستند، می تواند به صورت قانونی ممنوع باشد. همچنین آگاه باشید که در بعضی نمایش های عمومی، نمایشگاه ها، و غیره ممکن است عکسبرداری حتی برای لذت شخصی نیز ممنوع باشد.

 • نسخه ثابت افزار

  ثابت افزار را با دانلود آخرین نسخه از وب سایت Canon به روزرسانی کنید. به روزرسانی ثابت افزار به صورت خودکار دوربین را خاموش می کند.

اتصال سایر دستگاه ها

هنگام اتصال دوربین به یک رایانه یا دستگاه دیگر، از کابل رابط فراهم شده یا یک کابل Canon استفاده کنید.