Menüüst [Camera settings/Kaameramäärangud] seadistatavad määrangud

Saate seadistada erinevaid kaamerafunktsioone kaameramäärangute aknast.

 • Seadistatavad funktsioonid sõltuvad ühendatud kaamerast.
 • Lisateavet saadaolevate funktsioonide kohta leiate ühendatud kaamera kasutusjuhendist.

Seadistatavad funktsioonid

 • Firmware update (Püsivara värskendamine)

  Kontrollige ja värskendage kaamera püsivara. Lisateavet püsivara värskendamise kohta leiate Canoni veebisaidilt.

 • Määrang Date/Time/Zone (Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd)

  Seadistage need määrangud vastavalt oma soovile.

  • Määrake kaamera kuupäev/kellaaeg ning ajavöönd, kus pildid jäädvustati.
  • Sünkroonige kaamera kuupäev/kellaaeg arvuti ajaga.
  • Määrake või tühistage suveaeg.
 • Register lens aberration correction data (Objektiivaberratsioonide korrigeerimise andmete salvestamine) ()
 • Register Picture Style File (Pildistiili faili salvestamine) ()
 • Owner's name/Author/Copyright (Omaniku nimi / autor / autoriõiguse omanik)

  Owner's name (Omaniku nimi): sisesage kaameraomaniku nimi.

  Author (Autor): sisestage fotograafi nimi

  Copyright (copyright information) (Autoriõigus (autoriõiguse andmed)): sisestage teave autoriõiguste omaniku kohta.

 • Personal white balance settings (Valge tasakaalu kasutajamäärangud) ()
 • WFT Captions (WFT tiitrid) ()
 • Register Background Music (Taustamuusika salvestamine) ()
 • Register IPTC information (IPTC-info salvestamine) ()
 • Web Service Settings (Veebiteenuse määrangud) ()
 • Network settings (Võrgumäärangud) ()
 1. Ühendage kaamera arvutiga.

 2. Käivitage EU ().

 3. Klõpsake [Camera settings/Kaameramäärangud].

 4. Klõpsake seadistatavat funktsiooni.

  Kaameramäärangute aken

Register Picture Style File (Pildistiili faili salvestamine)

Kaamera kasutaja kirjeldatud määrangute abil saate salvestada kaamerasse Canoni veebisaidilt allalaaditud või rakendusega Picture Style Editor (PSE, tarkvara pildistiili failide loomiseks) loodud ning arvutisse salvestatud pildistiili faile.

Hoiatus

 • Pildistiili faile, mis on loodud [Base Picture Style/Pildi stiili alus] määranguga [Fine Detail/Peened detailid], ei saa salvestada kaameratesse, millel pole eelseadistatud pildi stiili [Fine Detail/Peened detailid].
 • Pildistiili faile, mis on loodud määrangu [Sharpness/Teravus] parameetritega [Fineness/Peensus] või [Threshold/Lävi], ei saa salvestada kaameratesse, millel pole eelseadistatud pildi stiili [Fine Detail/Peened detailid].
 1. Klõpsake [Register Picture Style File/Pildistiili faili salvestamine].

 2. Valige vahekaart [User Def. 1/Kasutaja kirjeld. 1] kuni [User Def. 3/Kasutaja kirjeld. 3].

 3. Klõpsake [Failide avamine].

 4. Valige pildistiili fail ja klõpsake [Open/Ava].

  Windows

  macOS

 5. Klõpsake [OK].

Märkus

 • Pildistiili failid (faililaiendiga PF2 või .PF3) laiendavad pildi stiilide funktsionaalsust. Lisateavet pildistiili failide kohta leiate Canoni veebisaidilt.
 • Täpsemad PSE kasutusjuhised leiate PSE kasutusjuhendist.

Register lens aberration correction data (Objektiiviaberratsioonide korrigeerimise andmete salvestamine)

Kui ühendatud kaamerate kuvas [Lens aberration correction/Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine] kuvatakse [Correction data not available/Korrigeerimisandmed pole saadaval], [Korrigeerimise andmed puuduvad] või [Invalid correction data for Digital Lens Optimizer./Digital Lens Optimizeri kehtetud andmed.], siis saate lisada funktsiooni [Register lens aberration correction data/Objektiiviaberratsioonide korrigeerimise andmete salvestamine] abil kaameratesse objektiivi korrigeerimisandmed või funktsiooni Digital Lens Optimizer (Digitaalne objektiivioptimeerija) (DLO) objektiiviandmed

EOS-1D X Mark III90D850D250DR3R5R5 CR6R7R8R10R50R100R/RaRPM6 Mark IIM200M50 Mark IIM50

Selle funktsioon kasutamiseks peate installima tööriista EOS Lens Registration Tool (versiooni 1.8.20 või uuema).

 1. Klõpsake [Register lens aberration correction data/Objektiiviaberratsioonide korrigeerimise andmete salvestamine].

 2. Valige objektiivid, mille korrigeerimise andmed soovite salvestada.

  • Valige objektiivide märkeruudud (1), mille korrigeerimise andmed soovite salvestada.
  • Kui objektiivi pole loendis, siis klõpsake muutmisnuppu (2). Valige eraldi kuvast salvestatavad objektiivid, seejärel klõpsake kuva sulgemiseks [OK].
  • (3) juures olevad numbrid tähistavad hetkel kaamerasse salvestatud objektiive ning kokku võimalikke salvestatavaid objektiive. Kui te ei saa valida uusi salvestatavaid objektiive, siis tühjendage kasutamata objektiivide valikud, seejärel valige salvestatavad objektiivid.
  • Klõpsake objektiivi korrigeerimise / DLO andmete salvestamiseks ning rakendusest EU väljumiseks [OK].
EOS-1D X Mark II1D X1D C5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark III5D Mark II6D Mark II6D7D Mark II7D80D77D800D750D200D2000D1300DM6M5M3M10M100

Selle funktsioon kasutamiseks peate installima tööriista EOS Lens Registration Tool (versiooni 1.4.20 või uuema).

 1. Klõpsake [Register lens aberration correction data/Objektiiviaberratsioonide korrigeerimise andmete salvestamine].

 2. Valige objektiivid.

  • Valige objektiivide märkeruudud (1), mille korrigeerimise andmed soovite salvestada.
  • Sõltuvalt ühendatud kaamerast võidakse kuvada ka (2) ja (3). Kui (2) või (3) juures kuvatakse vastavalt [Objektiiviikoon 1] või [Objektiiviikoon 2], siis klõpsake objektiivi nime. Pärast sõnumiga [There is no lens data for the digital lens optimizer for *****. Do you want to download the data?/***** jaoks pole digitaalse objektiivioptimeerija andmeid. Kas soovite andmed alla laadida?] dialoogiboksi kuvamist klõpsake [OK] ning dialoogiboks sulgub.
  • Klõpsake valitud objektiivide objektiivi korrigeerimise andmete salvestamiseks ning rakendusest EU väljumiseks [OK].

Märkus

 • Lisateavet akna [Register lens data/Objektiiviandmete salvestamine] funktsioonide kohta leiate lõigust Objektiivide / objektiivi aberratsiooni korrigeerimise andmete salvestamise funktsioonid.
 • Osade objektiivide puhul võivad aknas [Register lens data/Objektiiviandmete salvestamine] olevad objektiivinimed olla lühendatud.
 • Ei ole saadaval objektiivide EF15mm f/2.8 Fisheye või EF8-15mm f/4L USM Fisheye jaoks.
 • EF Cinema (CN-E) objektiivi korrigeerimise andmed saab salvestada kaamerasse EOS-1D C, milles on püsivara versioon 1.3.0 või uuem.

Personal white balance settings (Valge tasakaalu kasutajamäärangud)

EOS-1D X Mark III1D X Mark II1D X1D CR3

Vastavalt lõigus Valge tasakaalu määramine kirjeldatule saab kaamerasse salvestatud valge tasakaalu kasutajamäärangud salvestada arvutisse valge tasakaalu kasutajamäärangute failina (laiendiga .WBD). Kui laadite arvutisse salvestatud valge tasakaalu faili, siis saate salvestada selle ka kaamerasse.

Valge tasakaalu kasutajamäärangute failide salvestamine

 1. Klõpsake [Personal white balance settings/Valge tasakaalu kasutajamäärangud].

 2. Valige salvestatav valge tasakaalu kasutajamäärang.

  • Valige loendist [Select personal white balance/Valige valge tasakaalu kasutajamäärang] salvestatav valge tasakaalu kasutajamäärang, seejärel klõpsake [Save/Salvesta].

 3. Salvestage.

  • Määrake järgmisest kuvast sihtkoht.
  • Sisestage failinimi, seejärel salvestage see arvutisse.

Märkus

 • Samuti saate eemaldada valge tasakaalu kasutajamääranguid kaamerast – valige see, seejärel klõpsake [Delete from camera/Kustuta kaamerast].

Valge tasakaalu kasutajamäärangute failide salvestamine

 1. Klõpsake [Personal white balance settings/Valge tasakaalu kasutajamäärangud].

 2. Valige salvestatav valge tasakaalu kasutajamäärang.

  • Valige loendist [Select personal white balance/Valige valge tasakaalu kasutajamäärang] salvestatav valge tasakaalu kasutajamäärang, seejärel klõpsake [Open/Ava].
 3. Valige fail.

  • Valige järgmisest kuvast valge tasakaalu kasutajamäärangu fail (laiendiga .WBD), seejärel klõpsake [Open/Ava].
  • Sisestage faili jaoks kasutatav nimi väljale [Title/Pealkiri].
  • Klõpsake [Apply to camera/Rakenda kaamerasse]. Teise valge tasakaalu kasutajamäärangu salvestamiseks korrake seda toimingut alates punktist 2.
  • Klõpsake [Close/Sule].