Kaartide sisestamine/eemaldamine

Kaamerasse mahub kaks kaarti. Salvestamine on võimalik, kui kaameras on vähemalt üks kaart.

Kui sisestatud on kaks kaarti, siis saate valida salvestamiseks ühe kaardi või salvestada sama pildi korraga mõlemale kaardile ().

Hoiatus

 • Veenduge, et SD-kaardi kirjutuskaitse lüliti (1) on kirjutamise ja kustutamise võimaldamiseks ülemises asendis.

Sisestamine

 1. Avamiseks nihutage kaant.

 2. Sisestage kaart.

  Kaart 1 (CFexpress-kaart)

  Kaart 2 (SD-kaart)

  • Tagumises kaardipesas on [Kaart 1] (CFexpress-kaart) ning eesmises kaardipesas on [Kaart 2] (SD-kaart).
  • CFexpress-kaart: sisestage kaart avatud küljega (2) ees kaardipessa, nii et etikett jääks teie poole. Valesti kaamerasse sisestatud mälukaart võib kaamerat vigastada.
  • Kaardi 1 väljastusnupp (hall) liigub välja.
  • SD-kaart: sisestage kaart etiketiga küljega teie pool kaardipessa, kuni see klõpsatab oma kohale.
 3. Sulgege kaas.

  • Sulgege kaas ja lükake seda nooltega näidatud suunas, kuni see klõpsuga paigale lukustub.
 4. Seadke toitelüliti asendisse Toide sees ().

  (3) Kaardi valikuikoon

  (4) Kaart 1 (CFexpress-kaart)

  (5) Kaart 2 (SD-kaart)

  • Asetatud kaarte tähistavad ikoonid kuvatakse võttekuvas (), millele pääseb juurde nupuga INFO, ning kiirvaliku menüüs (). Tähisega [Kaardivalik] kaardid on valitud salvestamiseks.

Kaardi vormindamine

Kui kaart on uus või kui see on teise kaamera või arvuti poolt eelnevalt vormindatud, siis vormindage kaart selle kaamera abil ().

Eemaldamine

 1. Avage kaas.

  • Seadke toitelüliti asendisse Toide väljas.
  • Veenduge, et mälupöörduse signaaltuli (1) ei põle ja avage kaas.
  • Kui ekraanil kuvatakse [Saving.../Salvestamine...], siis sulgege kaas.
 2. Eemaldage kaart.

  • CFexpress-kaardid: vajutage kaardi 1 väljastamiseks kaardi väljastamise (2) nuppu.
  • SD-kaart: vajutage kaarti õrnalt sisse, seejärel laske see väljastamiseks lahti.
  • Tõmmake kaart otse välja ja sulgege seejärel kaas.

Hoiatus

Ärge eemaldage kaarte kohe pärast võttel punase ikooni [Ülekuumenemise hoiatus] kuvamist. Seoses kaamera kõrge seesmise temperatuuriga võivad kaardid olla kuumad. Enne kaartide eemaldamist lülitage toitelüliti asendisse Toide väljas, lõpetage salvestamine ning oodake veidi. Kuumade kaartide kohe eemaldamisel võite kukutada need maha ning neid vigastada. Olge kaartide eemaldamisel ettevaatlik.

Märkus

 • Võimalike võtete arv sõltub kaardi vabast salvestusmahust ning sellistest seadetest nagu pildikvaliteet ja ISO-valgustundlikkus.
 • Funktsiooni [Võtted: Release shutter without card/Võtted: Katiku vabastus ilma kaardita] seadmine olekusse [Disable/Keela] aitab vältida kaardi sisestamise unustamist ().

Hoiatus

 • Kui mälupöörduse signaaltuli põleb või vilgub, tähistab see seda, et pilte kirjutatakse mälukaardile või loetakse kaardilt, pilte kustutatakse või andmeid edastatakse. Ärge avage sellel ajal kaardipesa kaant. Pildiandmete või kaartide vigastamise vältimiseks ärge tehke mälupöörduse signaaltule põlemisel või vilkumisel järgmisi toiminguid.

  • Kaardi eemaldamine.
  • Aku eemaldamine.
  • Kaamera raputamine või löömine.
  • Toitejuhtme lahtiühendamine või ühendamine
   (kui kasutate seinapistikupesa tarvikuid).

 • Kui kaardil on varem salvestatud pilte, siis ei tarvitse piltide nummerdamine alata 0001-st ().
 • Kui ekraanil kuvatakse kaardiga seonduvat veateadet, eemaldage kaart ja paigaldage see uuesti. Tõrke püsimisel kasutage muud kaarti.

  Kui teil õnnestub laadida mälukaardil olevad pildid arvutisse, siis võite kaardi vormindada kaameraga (). Kaart võib seejärel uuesti tööle hakata.

 • Ärge puudutage kaardi kontakte sõrmede või metallesemetega. Ärge jätke kontakte vihma või lume kätte. Kui kontaktid määrduvad, siis võib tekkida kaarditõrge.
 • Multimeediakaarte (MMC) ei saa kasutada. (Kuvatakse kaardi tõrge.)
 • Me ei soovita kasutada UHS-II microSDHC-/SDXC-kaarte koos microSD-SD-kaardi adapteriga.

  UHS-II-kaartide kasutamisel kasutage SDHC-/SDXC-kaarte.