Infokuva

Vedelkristalltabloo

Fotode / videote ooterežiimi kuva 1

 1. (1) Silmaga juhtimine
 2. (2) Võtterežiim
 3. (3) Aku laetuse tase
 4. (4) Välgu säri nihe
 5. (5) Säri nihe
 6. (6) Bluetooth-funktsioon
 1. (7) Wi-Fi / juhtmega kohtvõrk
 2. (8) Säriaeg
 3. (9) Avaarv
 4. (10) Särimõõdik / säri nihke ulatus / säri kahvli ulatus
 5. (11) ISO-valgustundlikkus
 6. (12) Helendite toonieelistus

Fotode / videote ooterežiimi kuva 2

 1. (1) Iseteravustamise ala
 2. (2) Päästiku töörežiim
 3. (3) Iseteravustamise toiming
 4. (4) Mõõtmisrežiim
 5. (5) Kaardipesa
 1. (6) Video salvestusrežiim
 2. (7) Valge tasakaal
 3. (8) Pildi stiil
 4. (9) Video salvestusformaat
 5. (10) Video salvestusvorming

Video ooterežiimi kuva 3

 1. (1) Iseteravustamise ala
 2. (2) Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) (kujutisestabiliseerimise režiim)
 3. (3) Kaardipesa
 1. (4) Valge tasakaal
 2. (5) Pildi stiil / Canon Log
 3. (6) Võimalik video salvestusaeg

Hetkel toimuv videosalvestus

 1. (1) Video salvestusrežiim
 2. (2) Aku laetuse tase
 1. (3) Toimuv salvestus / toimuv väline salvestus (10-bitine, HDMI kaudu)
 2. (4) Möödunud salvestusaeg

Fotode salvestamise kuva

Infokuva muutub iga kord kui vajutate nuppu INFO.

 • Ekraanil kuvatakse vaid momendi seisundit iseloomustavaid andmeid.
 1. (1) Maksimaalne sarivõte
 2. (2) Võimalike võtete arv / aega iseavaja võtteni
 3. (3) Säri kahvel / HDR / korduvsäritus / mitme võttega müravähendus / aegvõte / intervallitaimer
 4. (4) Võtterežiim
 5. (5) Iseteravustamise ala
 6. (6) Iseteravustamise toiming
 7. (7) Kaart
 8. (8) Pildikvaliteet
 9. (9) Päästiku töörežiim
 10. (10) Mõõtmisrežiim
 11. (11) Multifunktsionaalse tarvikustatiiviga ühilduv tarvik on ühendatud
 12. (12) Fookuse kahvli, korduvsärituse, intervallitaimeri allesolevate võtete arv
 13. (13) Võimalik video salvestusaeg
 1. (14) Aku laetuse tase
 2. (15) Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) (kujutisestabiliseerimise režiim)
 3. (16) Histogramm (heledus/RGB)
 4. (17) Iseteravustamispunkti liigutamine keskele
 5. (18) Kiirvaliku nupp
 6. (19) Vilkumiseta pildistamine
 7. (20) Valge tasakaal / valge tasakaalu nihe
 8. (21) Pildi stiil
 9. (22) Tuvastatav objekt
 10. (23) Fotode kärpimis-/kuvasuhe
 11. (24) Wi-Fi-signaali tugevus
 12. (25) Bluetooth-funktsioon
 13. (26) Elektrooniline lood
 14. (27) Iseteravustamispunkt (paindliku tsooni iseteravustamine)
 15. (28) Wi-Fi-funktsioon
 16. (29) Lennukirežiim
 1. (30) Säri kahvel / välgusäri kahvel
 2. (31) Vaatamise abi
 3. (32) HDR PQ
 4. (33) Välklamp on valmis / välgu säri lukustus / kestev välge
 5. (34) Elektrooniline lood
 6. (35) Puutepäästik / kausta loomine
 7. (36) Säri lukustus
 8. (37) Säriaeg / multifunktsioonide lukustuse hoiatus
 9. (38) Avaarv
 1. (39) Ülekuumenemise hoiatus
 2. (40) Fotode pildikvaliteedi hoiatus
 3. (41) Fookuskaugus
 4. (42) Ekraani modelleerimine
 5. (43) Suurendusnupp
 6. (44) ISO-valgustundlikkus
 7. (45) Helendite toonieelistus
 8. (46) Säri nihe
 9. (47) Särimõõdik

Märkus

 • Saate määrata info, mis kuvatakse nupu INFO vajutamisel ().
 • Kui kaamera on ühendatud HDMI-liidese abil televiisoriga, siis elektroonilist loodi ei kuvata.
 • Teised ikoonid võidakse kuvada pärast reguleerimist ajutiselt.

Video salvestamise kuva

Infokuva muutub iga kord kui vajutate nuppu INFO.

 • Ekraanil kuvatakse vaid momendi seisundit iseloomustavaid andmeid.
 1. (1) Aku laetuse tase
 2. (2) Võimalik video salvestusaeg / möödunud salvestusaeg
 3. (3) Võtterežiim
 4. (4) Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) (kujutisestabiliseerimise režiim)
 5. (5) Iseteravustamise ala
 6. (6) Heli salvestustaseme indikaator (käsisisend)
 7. (7) Video salvestusformaat
 8. (8) Heli salvestustase (käsisisend)
 9. (9) Kõrvaklappide helitugevus
 10. (10) HDR-video
 11. (11) Video servoteravustamine
 1. (12) Elektrooniline lood
 2. (13) Iseteravustamispunkt (paindliku tsooni iseteravustamine)
 3. (14) Histogramm (heledus/RGB)
 4. (15) Iseteravustamispunkti liigutamine keskele
 5. (16) Kiirvaliku nupp
 6. (17) [] Video salvestamise nupp
 7. (18) Salvestuse/taasesituse kaart
 8. (19) Valge tasakaal / valge tasakaalu nihe
 9. (20) Pildi stiil
 10. (21) Tuvastatav objekt
 11. (22) Wi-Fi-signaali tugevus
 12. (23) Suurendusnupp
 13. (24) Bluetooth-funktsioon
 14. (25) Wi-Fi-funktsioon
 15. (26) Lennukirežiim
 1. (27) Ülekuumenemise juhtimine
 2. (28) Video iseavaja
 3. (29) Säri lukustus
 4. (30) Säriaeg
 5. (31) Avaarv
 6. (32) Canon Log
 1. (33) Ülekuumenemine
 2. (34) Ülekuumenemise hoiatus
 3. (35) Fookuskaugus
 4. (36) ISO-valgustundlikkus
 5. (37) Helendite toonieelistus
 6. (38) Säri nihe
 7. (39) Särimõõdik (mõõtmistase)

Hoiatus

 • Saate määrata info, mis kuvatakse nupu INFO vajutamisel ().
 • Kui kaamera on ühendatud HDMI-liidese abil televiisoriga, siis elektroonilist loodi ei kuvata.
 • Elektroonilist loodi, võrgustikjooni ning histogrammi ei saa kuvada video salvestamisel (ning kui neid hetkel kuvatakse, siis video salvestamisel need kaovad ekraanilt).
 • Pärast salvestamise alustamist asendatakse salvestuse jaoks saadaoleva aja kuva möödunud aja kuvaga.

Märkus

 • Teised ikoonid võidakse kuvada pärast reguleerimist ajutiselt.

Taasesituse kuva

Infokuva muutub iga kord kui vajutate nuppu INFO.

 • Ekraanil kuvatakse vaid momendi seisundit iseloomustavaid andmeid.

Fotode põhiinfo kuva

 1. (1) HDR vaatamise abi
 2. (2) Bluetooth-funktsioon
 3. (3) Wi-Fi-signaali tugevus
 4. (4) Wi-Fi-funktsioon
 5. (5) Aku laetuse tase
 6. (6) Aktiivse pildi nr / pilte kokku / leitud piltide arv
 7. (7) Säriaeg
 8. (8) Avaarv
 9. (9) Säri nihke ulatus
 10. (10) Juba saadetud arvutisse/nutitelefoni
 1. (11) Häälmärge
 2. (12) Hinnang
 3. (13) Kustutuskaitse
 4. (14) Kaardi nr.
 5. (15) Kausta number – faili number
 6. (16) Pildikvaliteet / töödeldud pilt / kärpimine / kaadri jäädvustamine
 7. (17) ISO-valgustundlikkus
 8. (18) Helendite toonieelistus

Hoiatus

 • Kui pilt on salvestatud teise kaameraga, siis teatud võtteinfot ei pruugita kuvada.
 • Selle kaameraga jäädvustatud pilte ei pruugi saada esitada teistes kaamerates.

Fotode detailse infoga kuva

 1. (1) Avaarv
 2. (2) Pildi stiil / Canon Log / määrangud
 3. (3) Säriaeg
 4. (4) Valge tasakaalu nihe/kahvel
 5. (5) Võtterežiim / korduvsäritus / kaadri jäädvustamine
 6. (6) Valge tasakaal
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija)
 8. (8) Stseeni esimene pilt
 9. (9) Pildikvaliteet / töödeldud pilt / kärpimine
 1. (10) Säri nihke ulatus
 2. (11) Võtte kuupäev ja kellaaeg
 3. (12) Histogramm (heledus/RGB)
 4. (13) Kerimisriba
 5. (14) ISO-valgustundlikkus
 6. (15) Helendite toonieelistus
 7. (16) Mõõtmisrežiim
 8. (17) Faili suurus
 9. (18) Välgu säri nihke määr / peegelduv välge / HDR-režiim / mitme võttega müravähendus
 • Lihtsuse huvides on siit jäetud välja need üksused, mis on kaasatud jaotisse Fotode põhiinfo kuva.
 • RAW+JPEG/HEIF-režiimis salvestatud piltide puhul kuvatakse RAW-failisuurusi.
 • Kujutiseala tähistavad jooned kuvatakse piltide puhul, mille tegemisel oli määratud kuvasuhe () ning RAW- või RAW+ JPEG-pildikvaliteediga piltide puhul.
 • Kärpimisinfoga pildid kuvatakse kärbituna.
 • Ilma välgu säri nihketa välguga võtete puhul kuvatakse [Välguga pildistamine ilma välgu säri nihketa].
 • [Peegelduva välke funktsioon] kuvatakse peegelduva välke funktsiooniga salvestatud piltide puhul.
 • HDR-võtterežiimis jäädvustatud piltide puhul kuvatakse dünaamilise ulatuse reguleerimise määr.
 • [Korduvsäritus] tähistab korduvsärituse režiimis jäädvustatud pilte.
 • [Mitme võttega müravähendus] tähistab mitme võttega müravähenduse funktsiooniga töödeldud pilte.
 • [Testvõtte foto] tähistab kiirendatud videote testvõtteid.
 • [Töötlemise tulemusel loodud ja salvestatud pildid] tähistab pilte, mis on loodud ja salvestatud RAW-kujutisetöötluse, suuruse muutmise, kärpimise või kaadri jäädvustamise funktsioonidega.
 • [Kärpimine (pildid)] tähistab kärbitud ja seejärel salvestatud pilte.
 • HEIF-kujutistest konverditud JPEG-puldid on sildiga [JPEG] (kui need on jäädvustatud selle kaameraga, millesse on installitud püsivara versioon 1.2.0 või uuem).

Videote detailse infoga kuva

 1. (1) Video taasesitus
 2. (2) Video salvestusrežiim
 3. (3) Kiire kaadrisagedus
 4. (4) Video salvestusformaat
 1. (5) Video kaadrisagedus
 2. (6) Video tihendusmeetod
 3. (7) Video suunainfo
 4. (8) Salvestusaeg / ajakood

Märkus

 • Video taasesitusel kuvatakse funktsiooni [Võtted: Picture Style/Võtted: Pildi stiil] määrangu [Sharpness/Teravus] parameetrite [Fineness/Peensus] ja [Threshold/Lävi] puhul “*, *”.