Kiirvalik

Saate otse ja intuitiivselt valida ja määrata kuvatavaid määranguid.

 1. Vajutage nuppu Q (kiirvalik) (10 s taimer).

 2. Valige määratav üksus ning tehke soovitud valik.

  • Üksuse valimiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 1 või vajutage valijat Üldvalija üles või alla.
  • Määrangu reguleerimiseks keerake valijat Valimisketas (valija) või Kiirvalikuketas 2 või vajutage valijat Üldvalija vasakule või paremale. Osade üksuste määramiseks tuleb vajutada pärast seda nuppu.
  • Saate kohandada ülaltoodud menüüs kuvatavaid üksusi menüüst [Võtted: Customize Quick Controls/Võtted: Kohandatud kiirvaliku menüü] ().
  • Menüü Customize Quick Controls (Kohandatud kiirvaliku menüü) kuvamiseks vajutage nuppu Q (kiirvalik) ().
  • Ülaltoodud menüüst üksuse valimiseks vajutage valijat Üldvalija vertikaalselt või horisontaalselt.
  • Määrangu reguleerimiseks keerake valijat Valimisketas (valija), Kiirvalikuketas 1 või Kiirvalikuketas 2. Osade üksuste määramiseks tuleb vajutada pärast seda nuppu.