Pildistamine Speedlite-seeria välklampidega

EL-/EX-seeria Speedlite-välklambid EOS-kaameratele

EL-/EX-seeria Speedlite-välklampide (eraldi müügil) funktsioone saab kasutada selle kaameraga välguga pildistamiseks.

Kasutusjuhised leiate EL-/EX-seeria Speedlite-välklambi kasutusjuhendist.

 • X-sünkroonimine

  Sõltub katikurežiimist.

  Määrang [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] X-sünkroonimine
  Mechanical/Mehaaniline 1/200 s või pikem
  Elec. 1st-curtain/Elektr. 1. katik 1/250 s või pikem
 • Välgu säri nihe

  Välgu võimsust on võimalik reguleerida välgu säri nihke funktsiooni abil. Kui ekraanil kuvatakse pilti, siis vajutage nuppu Multifunktsioonid, keerake välgu säri nihke üksuse valimiseks valijat Kiirvalikuketas, seejärel keerake välgusäri nihke ulatuse määramiseks valijat Valimisketas (valija).

 • Välgu säri lukustus

  See võimaldab saavutada sobiliku välgusärituse kindla objekti osa jaoks. Suunake pildinäidiku keskosa objektile, vajutage kaameral nuppu Säri lukustus ning sooritage võte.

Hoiatus

 • Osasid Speedlite-välklampe ei saa kinnitada otse kaamerale. Lisateavet leiate lõigust Multifunktsionaalne tarvikustatiiv.
 • Funktsiooni [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Võtted: Automaatne valgustuse optimeerija] () muusse olekusse kui [Disable/Keela] seadmine võib põhjustada heleda ilmega pilte, isegi kui kasutate negatiivset välgu säri nihet tumedamate piltide saamiseks.

Märkus

 • Kui vähese valguse korral on iseteravustamine raskendatud, siis Speedlite-välklamp aktiveerib vajadusel hootiselt toimiva iseteravustamise lisavalgusti.
 • Välgu säri nihke saab määrata ka menüüst [Võtted: Flash control/Võtted: Välklambi juhtimine] funktsiooniga [External flash func. setting/Välise välklambi funktsioonimäärang] ().
 • Kaamera võib lülitada sisselülitamisel ka Speedlite-välklambi sisse. Lisateavet leiate selle funktsiooniga ühilduva Speedlite-välklambi kasutusjuhendust.

Canoni Speedlite EL-/EX-seeriast erinevad välklambid

 • EZ-/E-/EG-/ML-/TL-seeria Speedlite-välklampe saab kasutada A-TTL või TTL välgu säri määramise režiimis ainult täisvõimsusel.

  Valige kaamera võtterežiimiks Käsisäri või Ava etteandega automaatsäri ning reguleerige enne pildistamist avaarvu.

 • Kui Speedlite-välklambil on välke võimsuse valiku režiim, siis kasutage pildistamisel seda välgurežiimi.

Teiste tootjate välklampide kasutamine

 • X-sünkroonimine

  Mitte-Canoni kompaktsete välklampide sünkroonimiskiirus sõltub katikurežiimist.

  Määrang [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] X-sünkroonimine
  Mechanical/Mehaaniline 1/200 s või pikem
  Elec. 1st-curtain/Elektr. 1. katik 1/250 s või pikem

  Suurte stuudio-välklampide puhul on välke kestus pikem kui kompaktsetel välklampidel ning see sõltub konkreetsest mudelist. Veenduge enne pildistamist, et välgu sünkroonimine toimib korrektselt ning tehke mõned testvõtted sünkroonimiskiirusega ligikaudu 1/60 sekundit kuni 1/30 sekundit.

Hoiatus

 • Enne välise välklambi kinnitamist lükake kaamera välklamp sisse.
 • Kaamera kasutamine teiste tootjate välklampidega või välgu lisaseadmetega põhjustab tõrgete ohu ning võib kaamerat isegi vigastada.
 • Ärge ühendage kaamera multifunktsionaalsele tarvikustatiivile kõrgepinge-välklampi. See ei tarvitse käivituda.