Välklambi kasutamine

Selles peatükis kirjeldatakse kuidas pildistada kaamera välklambiga või välise välklambiga (EL-/EX-seeria Speedlite välklambid).

lehekülje pealkirjast paremal tähistab ainult loovvõtete režiimides (Paindliku prioriteediga automaatsäri/Programne automaatsäri/Säriaja etteandega automaatsäri/Ava etteandega automaatsäri/Käsisäri/Aegvõte) saadaolevaid funktsioone.

Hoiatus

  • Välguga pildistamine ei ole võimalik, kui režiimi [Võtted: Shutter mode/Võtted: Katikurežiim] olekuks on määratud [Electronic/Elektrooniline].
  • Välklampi ei saa kasutada videote salvestamisel.
  • Välguga pildistamisel pole automaatne säri kahvel saadaval.