M: käsisäri

Selles režiimis saate ise määrata nii säriaja kui avaarvu. Säri määramisel võite juhinduda särimõõdikust või kasutada eraldi müüdavat särimõõdikut.

Käsisäri tähistab sõna Manual (käsitsi).

 1. Seadke režiimiketas asendisse Käsisäri.

 2. Määrake ISO-valgustundlikkus ().

  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu ISO.
  • Määranguga ISO Auto (Automaatne ISO) saate määrata säri nihke ().
 3. Määrake säriaeg ja avaarv.

  • Säriaja määramiseks keerake valijat Valimisketas (valija) ning avaarvu määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas.
 4. Teravustage võtteobjekt.

  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla.
  • Vaadake särimõõdiku osutit [Säritase], et näha kui kaugel on praegune säritase standardsest säritasemest.

  (1) Standardsärituse märk

  (2) Särimõõdiku osuti

 5. Seadistage säri ja pildistage.

  • Jälgige särimõõdikut ja korrigeerige soovi korral säriaega või avaarvu.

Säri nihe automaatse ISO kasutamisel

Kui ISO-valgustundlikkuse määranguks on valitud käsisäriga pildistamisel [AUTO/AUTOMAATNE], siis saate määrata säri nihke () järgmisel viisil.

 • Puudutage särimõõdikut
 • [Võtted: Expo.comp./ säri kahvel/Võtted: Säri nihe/kahvel]
 • Vajutage päästikunupp pooleldi alla ning keerake samal ajal juhtrõngast

Hoiatus

 • Automaatse ISO-valgustundlikkuse määranguga ei pruugi säritus jääda oodatud tulemusele vastavaks, sest ISO-valgustundlikkust reguleeritakse standardsärituse tagamiseks vastavalt teie poolt määratud säriajale ja avaarvule. Sellisel juhul määrake säri nihe.
 • Säri nihet ei rakendata välguga võtetel automaatse ISO-valgustundlikkuse määrangu kasutamisel, isegi kui määrasite säri nihke ulatuse.

Märkus

 • Kui hoiate päästikunuppu pärast lukustuva teravustamisega teravustamist režiimis Käsisäri pooleldi all, kui automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine, Hindav särimõõtmine (hindav särimõõtmine) ja [Kasutusmäärangud: AE lock meter. mode after focus/Kasutusmäärangud: Säri lukustuse mõõtmiserežiim pärast teravustamist] on seatud vaikemäärangule (), siis ISO-valgustundlikkus lukustatakse.
 • Kui määratud on automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine, siis võite vajutada ISO-valgustundlikkuse mõõdetud tasemele lukustamiseks nupule Säri lukustus.
 • Kui vajutate nupule Säri lukustus ning kadreerite võtte ümber, siis näete särimõõdikult säritaseme erinevust sellest hetkest, kui vajutasite nupule Säri lukustus.
 • Määratud säri nihke ulatus säilitatakse, kui lülitute režiimile Käsisäri (automaatse ISO-valgustundlikkuse määramisega) pärast säri nihke kasutamist režiimis Programne automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri või Ava etteandega automaatsäri ().
 • Säri nihutamise juhtimiseks ½-ühikulise sammuga (kui ISO-valgustundlikkus on määratud ⅓-ühikulise sammuga), kui [Kasutusmäärangud: Exposure level increments/Kasutusmäärangud: Säri parameetrite samm] on seatud olekusse [1/2-stop/1/2-ühikut] ning seda kasutatakse koos automaatse ISO-valgustundlikkuse määramisega, reguleerib kaamera säri nihet lisaks säriaja reguleerimisega. Kuid kuvatav säriaeg ei muutu.