Valge tasakaal

Valge tasakaal (WB) on mõeldud valgete alade valge välimuse säilitamiseks. Tavajuhul tagavad määrangud [Automaatne valge tasakaal] (õhkkonna prioriteet) või [Automaatne: valge prioriteet] (valge prioriteet) korrektse valge tasakaalu. Kui automaatse määrangu abil ei õnnestu saavutada loomulikke värve, siis saate valida valge tasakaalu kindlate valgusallikate jaoks või määrata valge tasakaalu käsitsi.

Režiimis [Nutikas automaatrežiim] määratakse [Automaatne valge tasakaal] (õhkkonna prioriteet) automaatselt.

 1. Vajutage nuppu Multifunktsioonid (8 s taimer).

  • Kui ekraanil kuvatakse pilti, vajutage nuppu Multifunktsioonid.
 2. Valige valge tasakaalu üksus.

  • Keerake valge tasakaalu määratava üksuse valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1.
 3. Valige valge tasakaalu määrang.

  • Keerake valiku tegemiseks valijat Valimisketas (valija).

Märkus

 • [Automaatne valge tasakaal] ja [Automaatne: valge prioriteet] määramise juhised leiate lõigust [Automaatne valge tasakaal] Automaatne valge tasakaal.
 • Eelistatud värvitemperatuuri määramiseks valige menüüst [Võtted: White balance/Võtted: Valge tasakaal] valik [Värvitemperatuur], seejärel keerake valijat Valimisketas (valija).
(Ligikaudsed väärtused)
Ikoon Režiim Värvitemperatuur (K: kelvinit)
Automaatne valge tasakaal Automaatne (õhkkonna prioriteet) 3000–7000
Automaatne: valge prioriteet Automaatne (valge prioriteet)
Päevavalgus Päevavalgus 5200
Varjus Varjus 7000
Pilvine Pilvine, videvik, päikeseloojang 6000
Hõõglambi valgus Hõõglambi valgus 3200
White fluorescent light (Valge luminofoorvalgus) Valge luminofoorvalgus 4000
Välklamp Välklambi kasutamisel Määratakse automaatselt*
Mõõdetud Mõõdetud 2000–10000
Värvitemperatuur Värvitemperatuur 2500–10000

Kehtib Speedlite-välklampide kohta, millel on värvitemperatuuri edastamise funktsioon. Vastasel korral fikseeritakse väärtusele ca. 6000K.

Valge tasakaal

Inimese silm kohaneb valgustustingimuste muudatustega nii, et valged objektid paistavad iga valgusega valged. Digikaamerad kasutavad valge tooni määramiseks valguse värvitemperatuuri ning rakendavad selle alusel kujutisetöötluse, et värvitoonid paistaks fotodel loomulikud.

[Automaatne valge tasakaal] Automaatne valge tasakaal

[Automaatne valge tasakaal] (õhkkonna prioriteet) võimaldab tõsta veidi pildi soojade värvivarjundite intensiivsust hõõglambi valguses pildistamisel.

Kui valite [Automaatne: valge prioriteet] (valge prioriteet), siis vähendatakse pidi soojade värvivarjundite intensiivsust.

 1. Valige [Võtted: White balance/Võtted: Valge tasakaal].

 2. Valige [Automaatne valge tasakaal].

  • Kui [Automaatne valge tasakaal] on valitud, vajutage nuppu INFO.
 3. Tehke valik.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud [Automaatne: valge prioriteet] (valge prioriteet) määramisel

 • Võtteobjektide soe värvivarjund võib kaduda.
 • Kui kaadris on mitme valgusallika valgus, siis ei pruugita pildi sooje värvivarjundeid vähendada.
 • Välklambi kasutamisel on värvitoonid samad kui [Automaatne valge tasakaal] (õhkkonna prioriteet) puhul.

[Mõõdetud] Mõõdetud valge tasakaal

Mõõdetud valge tasakaalu funktsiooni abil saate määrata valge tasakaalu kindla valgusallika jaoks võtte asukohas. Viige see toiming kindlasti läbi võttel kasutatava valgusallika valgustusega ning samas asukohas.

Salvestamine kaardilt olevalt pildilt

 1. Pildistage üleni valget objekti.

  • Suunake kaamera tasasele valgele objektile, nii et valge värv täidaks ekraani.
  • Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti asendisse MF ning valge objekti standardsärituse hankimiseks pildistage.
  • Kasutage võttel ükskõik millist valge tasakaalu määrangut.

  Hoiatus

  • Korrektset valge tasakaalu ei pruugi saada hankida, kui pildi säritus erineb suurel määral standardsäritusest.
  • Järgmisi pilte ei saa valida: pildi stiiliga [Monochrome/Monokroomne] salvestatud pildid, korduvsäritusega pildid, kärbitud pildid ja teise kaameraga salvestatud pildid.
 2. Valige [Võtted: Custom White Balance/Võtted: Mõõdetud valge tasakaal].

 3. Importige valge tasakaalu andmed.

  • Keerake punktis 1 jäädvustatud pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 ning vajutage seejärel SET.
  • Valige andmete importimiseks [OK].
 4. Valige [Võtted: White balance/Võtted: Valge tasakaal].

 5. Valige mõõdetud valge tasakaal.

  • Valige [Mõõdetud].

Valge tasakaalu võtte tegemine ja salvestamine

 1. Vajutage Q (kiirvalik).

 2. Valige valge tasakaalu üksus.

  • Valimiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 1 või vajutage valijat Üldvalija üles või alla.
 3. Valige [Record and register WB/Jäädvusta ja salvesta valge tasakaal].

  • Keerake valijat Valimisketas (valija) või Kiirvalikuketas 2 või vajutage valijat Üldvalija vasakule või paremale, et valida [Mõõdetud], seejärel vajutage nuppu Kustuta.
 4. Pildistage üleni valget objekti.

  • Suunake kaamera tasasele valgele objektile, nii et valge värv täidaks ekraani.
  • Määrake kaamera käsitsi teravustamisele () ning pildistage valget objekti standardsäritusega.
  • Mõõdetud valge tasakaal salvestatakse kaamerasse.

Hoiatus

 • Korrektset valge tasakaalu ei pruugi saada hankida, kui pildi säritus erineb suurel määral standardsäritusest.

Märkus

 • Valge objekti pildistamise asemel võite pildistada ka hallkaarti või 18% halli peegeldit (eraldi müügil).

[Värvitemperatuur] Värvitemperatuur

Valge tasakaalu värvitemperatuuri väärtuse saab ka käsitsi määrata.

 1. Valige [Võtted: White balance/Võtted: Valge tasakaal].

 2. Määrake värvitemperatuur.

  • Valige [Värvitemperatuur].
  • Pöörake soovitud värvitemperatuuri valimiseks valijat Valimisketas (valija), seejärel vajutage SET.
  • Värvitemperatuuriks saab määrata alates ligikaudu 2500K kuni 10000K, sammuga 100K.

Märkus

 • Kui määrate värvitemperatuuri tehisvalgusallika valguses, siis määrake vajadusel ka valge tasakaalu nihe (magenta või rohelise suunas).
 • Kui määrate [Värvitemperatuur] eraldi müüdava värvitemperatuuri mõõdiku abil mõõdetud väärtusele, siis tehke eelnevalt mõned testvõtted ning reguleerige vajadusel määrangut vastavalt vajadusele, et kompenseerida erinevusi värvitemperatuuri mõõdiku ja kaamera vahel.