Toite sisselülitamine

 • Toite sisselülitamine

  Kaamera lülitub sisse.

 • Toide väljas

  Kaamera on lülitatud välja ja ei toimi. Seadke toitelüliti sellesse asendisse, kui te kaamerat ei kasuta.

Märkus

 • Kui lülitate toitelüliti pildi kaardile salvestamise ajal asendisse Toide välja, siis kuvatakse tekst [Saving.../Salvestamine...] ning kaamera lülitub välja alles pärast salvestamise lõpetamist.

Kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi määramine

Kui lülitate toite sisse ning ekraanil kuvatakse kuupäeva/kellaaja/ajavööndi sisestamise menüü, siis vaadake kuupäeva/kellaaja/ajavööndi määramiseks Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd.

Kasutajaliidese keele muutmine

Kasutajaliidese keele muutmiseks vt. Keel.

Automaatne sensori puhastamine

 • Iga kord, kui lülitate toitelüliti asendisse Toide väljas, puhastatakse kaamera sensor automaatselt (kostuda võib nõrk heli). Sensori puhastamise ajal kuvatakse ekraanil [Puhasta kohe]. Automaatse sensori puhastamise lubamiseks ka toitelüliti lülitamisel asendisse Toide sees saate selle määrata funktsiooniga [Seadistamine: Sensor cleaning/Seadistamine: Sensori puhastamine] ().
 • Kui lülitate korduvalt lühikese ajavahemiku jooksul toitelülitit asendisse Toide sees või Toide väljas, siis ei pruugita ikooni [Puhasta kohe] kuvada, kuid see ei tähenda, et kaamera oleks rikkis.

Aku laetuse taseme indikaator

Kui toitelüliti on asendis Toite sisselülitamine, kuvatakse aku laetuse taset.

Kuva Aku laetuse tase 100-70 Aku laetuse tase 69-50 Aku laetuse tase 49-20 Aku laetuse tase 19-10 Aku laetuse tase 9-1 Aku laetuse tase 0
Tase (%) 100–70 69–50 49–20 19–10 9–1 0

Märkus

 • Järgmiste toimingute tegemine tühjendab akut kiiremini.
  • Päästikunupu pikaks ajaks pooleldi alla vajutamine.
  • Iseteravustamise sagedane aktiveerimine ilma pilti tegemata.
  • Funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kasutamine.
  • Wi-Fi-funktsiooni või Bluetooth-funktsiooni kasutamine.
 • Võimalike võtete arv võib olla väiksem, sõltuvalt võttetingimustest.
 • Objektiivi toide tuleb kaamera akust. Osad objektiivid kulutavad akut rohkem kui teised.
 • Aku oleku kontrollimiseks vt. [Seadistamine: Battery info./Seadistamine: Akuteave] ().
 • Madala temperatuuriga keskkonnas ei pruugi pildistamine olla võimalik isegi piisava aku laetuse tasemega.