Sensori puhastamine

Kaamera kujutisesensori puhastamise funktsioon puhastab sensori esikülge.

Märkus

 • Parimate tulemuste saavutamiseks asetage kaamera puhastamise ajaks põhjaga lauale või muule tasasele pinnale.

Kohe puhastamine

 1. Valige [Seadistamine: Sensor cleaning/Seadistamine: Sensori puhastamine].

 2. Valige [Clean nowPuhasta kohe/Puhasta Puhasta kohe kohe].

  • Valige kinnituskuvas [OK].

Märkus

 • Isegi kui sensorit korduvalt puhastada, ei parane tulemus sellest märgatavalt. Arvestage, et [Clean now Puhasta kohe / Puhasta Puhasta kohe kohe] ei pruugi olla pärast puhastamist kohe saadaval.

Automaatne puhastamine

 1. Valige [Auto cleaningPuhasta kohe/Automaatne Puhasta kohe puhastamine].

 2. Tehke valik.

  • Valige valijaga Kiirvalikuketas 1 soovitud valik, seejärel vajutage SET.

Käsitsi puhastamine

Sensori automaatse puhastamise käigus eemaldamata jäänud tolmu saab eemaldada eraldi saadaoleva puhumispirni vms abil.

Kasutage alati täislaetud akut.

Kujutisesensor on üliõrn. Kui sensorit on tarvis põhjalikult puhastada, laske seda teha Canoni hoolduskeskusel (soovitatav).

 1. Valige [Clean manually/Puhasta käsitsi].

 2. Valige [OK].

 3. Eemaldage objektiiv ja puhastage sensor.

 4. Lõpetage puhastamine.

  • Seadke toitelüliti asendisse Toide väljas.

Märkus

 • Soovitame kasutada seinapistikupesa lisavarustust (eraldi müügil).

Hoiatus

 • Sensori puhastamise ajal ärge kunagi tehke järgmisi toiminguid. Toite väljalülitamisel katik sulgub. Selle tulemusel võivad kujutisesensor ja katiku ribad saada viga.

  • Toitelüliti asendisse Toite väljalülitamine. lülitamine.
  • Aku eemaldamine või sisestamine.
 • Kujutisesensori pind on üliõrn. Puhastage sensorit ettevaatlikult.
 • Kasutage tavalist ilma igasuguse pintslita puhumispirni. Pintsel võib sensorit kriimustada.
 • Ärge lükake puhumisotsikut kaamerasse objektiivi bajonetist sügavamale. Kaamera katik sulgub toite väljalülitamisel ning nii võite vigastada katikuribasid.
 • Ärge kunagi kasutage aerosoolpakendis tolmueemaldajaid või suruõhku. Õhusurve võib kahjustada sensorit või aerosoolgaas võib sensori külmutada ja seda kriimustada.
 • Kui aku laetuse tase hakkab sensori puhastamise ajal tühjaks saama, siis annab kaamera sellest helisignaaliga märku. Sellisel juhul lõpetage sensori puhastamine.
 • Kui sensorile jääb mustust, mida ei õnnestu eemaldada, siis soovitame viia kaamera puhastusse Canoni hoolduskeskusesse.