Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd

Kui lülitate toite esimest korda sisse või kui kuupäev/kellaaeg/ajavöönd on lähtestatud, siis järgige järgmisi juhiseid kõigepealt ajavööndi määramiseks.

Kui määrate kõigepealt ajavööndi, siis saate tulevikus seda määrangut lihtsalt muuta ning kellaaega/kuupäeva uuendatakse vastavalt sellele.

Kuna jäädvustatud piltidele lisatakse võttekuupäev ja ajateave, siis määrake kindlasti õige kuupäev/kellaaeg.

 1. Valige [Seadistamine: Date/Time/Zone / Seadistamine: Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd].

 2. Määrake ajavöönd.

  • Keerake valijat Kiirvalikuketas 1, et valida [Time zone/Ajavöönd].
  • Vajutage SET.
  • Valige valijat Kiirvalikuketas 1 keerates ajavöönd ja vajutage seejärel SET.
  • Kui teie ajavööndit pole kirjas, siis vajutage nuppu MENU, seejärel määrake erinevus UTC-ajast valikuga [Time difference/Aja erinevus].
  • Valige valijaga Kiirvalikuketas 1 ekraanilt määrangu [Time difference/Aja erinevus] üksus (+/–/tund/minut), seejärel vajutage SET.
  • Kasutage määramiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
  • Pärast ajavööndi ja aja erinevuse sisestamist valige valijaga Kiirvalikuketas 1 ekraanilt [OK], seejärel vajutage SET.
 3. Määrake kuupäev ja kellaaeg.

  • Valige valijaga Kiirvalikuketas 1 soovitud valik, seejärel vajutage SET.
  • Kasutage määramiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
 4. Määrake suveaeg.

  • Määrake see vastavalt vajadusele.
  • Valige valijat Kiirvalikuketas 1 keerates [Suveaeg väljas], seejärel vajutage SET.
  • Valige valijat Kiirvalikuketas 1 keerates [Suveaeg], seejärel vajutage SET.
  • Kui suveaja määranguks on valitud [Suveaeg], siis nihutatakse punktis 3 valitud kellaaeg 1 tunni võrra edasi. Kui määratud on [Suveaeg väljas], siis suveaja määrang tühistatakse ning kella keeratakse 1 tunni võrra tagasi.
 5. Sulgege menüü.

  • Keerake valijat Kiirvalikuketas 1, et valida [OK].

Hoiatus

 • Kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi määrangud võidakse lähtestada kui kaamerat säilitatakse ilma akuta, kui aku saab tühjaks või kui kaamera jätta pikemaks ajaks alla 0 kraadise temperatuuri kätte. Sel juhul seadistage need uuesti.
 • Pärast määrangu [Zone/Time difference / Ajavöönd/aja erinevus] muutmist kontrollige, et määratud oleks õige kuupäev/kellaaeg.

Märkus

 • Menüü [Seadistamine: Date/Time/Zone / Seadistamine: Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd] kuvamisel võidakse automaatse väljalülitamise aega pikendada.