Λειτουργίες του παραθύρου λήψης

 • Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και τις ρυθμίσεις της συνδεδεμένης μηχανής.
 1. (1)Διαθέσιμες λήψεις
 2. (2)Ετοιμότητα φλας*1
 3. (3)Λήψη Dual Pixel RAW*2
 4. (4)Οριοθέτηση*3
 5. (5)Κατάσταση τροφοδοσίας ρεύματος*4
 6. (6)Προορισμός για εικόνες που καταγράφηκαν
 7. (7)Κατάσταση προώθησης*5
 8. (8)Κατάσταση λήψης*6
 9. (9)Ισορροπία λευκού
 10. (10)Ποιότητα εικόνας
 11. (11)Κλείδωμα καθρέπτη
 12. (12)Εμφάνιση του [Shooting menu/Μενού λήψης] ()
 13. (13)Εμφάνιση του [Flash control menu/Μενού ελέγχου φλας] (, )
 14. (14)[Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση] (, )
 15. (15)Εμφάνιση του παραθύρου [Preferences/Προτιμήσεις] ()
 16. (16)Κατάσταση AF
 17. (17)Πλήκτρο λήψης*7 ()
 1. (18)Ένδειξη χρονομέτρου*8
 2. (19)Περιστροφή εικόνων που καταγράφηκαν*9
 3. (20)Διακόπτης AF/MF*10
 4. (21)Ταχύτητα κλείστρου
 5. (22)Τιμή διαφράγματος
 6. (23)Κατάσταση μέτρησης
 7. (24)Ταχύτητα ISO
 8. (25)Προορισμός για εικόνες που καταγράφηκαν*11
 9. (26)Επίπεδο έκθεσης/AEB ()
 10. (27)Εμφάνιση του παραθύρου [Timer shooting settings/Ρυθμίσεις λήψης με χρονόμετρο] (, )
 11. (28)Εμφάνιση του [Set-up menu/Μενού διαμόρφωσης] ()
 12. (29)Εμφάνιση του στοιχείου [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση] (Ταινία)*12
  ()
 13. (30)Εμφάνιση του παραθύρου προβολής (, )
  Εμφάνιση/απόκρυψη του παραθύρου [Quick Preview/Γρήγορη προεπισκόπηση]
 14. (31)Εμφάνιση του κύριου παραθύρου ()
 • 1: Εμφανίζεται κατά τη φόρτιση του φλας και τη μετακίνηση του δρομέα στο πλήκτρο λήψης.
 • 2: Εμφανίζεται κατά τη λήψη σε Dual Pixel RAW.
 • 3: Το εικονίδιο εμφανίζεται ως [Υψηλό δυναμικό εύρος] στη λήψη HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος) στη μηχανή EOS 5Ds/5Ds R, 5D Mark IV, 5D Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R/Ra, RP, 6D Mark II, 6D, 7D Mark II, 90D, ή 80D,
  στη λήψη [HDR Backlight Control/Έλεγχος Οπίσθιου Φωτ HDR] στη μηχανή EOS 6D, 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II, ή M50,
  και στη λήψη με Δημιουργικό φίλτρο που έχει ρυθμιστεί σε [HDR art standard/HDR τέχνη-τυπικό], [HDR art vivid/HDR τέχνη-ζωηρό], [HDR art bold/HDR τέχνη-έντονο], ή [HDR art embossed/HDR τέχνη-ανάγλυφο] στη μηχανή EOS 90D, 80D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II, ή M50.
  Το εικονίδιο εμφανίζεται ως [Μείωση θορύβου] όταν η επιλογή [Multi Shot Noise Reduction/Μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων] έχει ρυθμιστεί στη μηχανή EOS 5Ds/5Ds R, 5D Mark IV, R3, R5, R5 C, R6, R/Ra, RP, 6D Mark II, 6D, 7D Mark II, 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II, ή M50.
 • 4: Όταν η μηχανή τροφοδοτείται με μπαταρία, εμφανίζεται το επίπεδο μπαταρίας που απομένει.
 • 5: Το στοιχείο [Custom high speed cont/Προσαρμ συνεχ-υψηλ ταχύτ] μπορεί επίσης να ρυθμιστεί, ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.
 • 6: Μπορείτε να ρυθμίσετε μια Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης.
 • 7: Τοποθετήστε τον δρομέα πάνω από το πλήκτρο λήψης για να εκτελέσετε AF/AE, όταν ο διακόπτης AF/MF έχει οριστεί σε [AF].
 • 8: Πράσινο μετά από επιτυχή λήψη. Κόκκινο εάν η λήψη αποτύχει ή δεν είναι δυνατή. Αναβοσβήνει κατά την αντίστροφη μέτρηση για λήψη με χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης.
 • 9: Περιστρέφει την εικόνα που καταγράφηκε κατά 90 μοίρες κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο. Προκειμένου αυτή η λειτουργία να είναι διαθέσιμη, επιλέξτε [Rotate image/Περιστροφή εικόνας] στις προτιμήσεις (στην καρτέλα [Remote Shooting/Λήψη από απόσταση] ).
 • 10: Ακόμη κι όταν τεθεί σε [MF], στις πληροφορίες λήψης των καταγεγραμμένων εικόνων εμφανίζεται η ένδειξη "AF".
 • 11: Μπορείτε να επιλέξετε πού θα αποθηκευτούν οι καταγραμμένες εικόνες. Λάβετε υπόψη ότι στην κατάσταση ταινίας, οι εγγεγραμμένες ταινίες αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης της μηχανής.
 • 12: Δεν εμφανίζεται για τη μηχανή EOS-1D X, 1D C ή R5 C.

Επίπεδο έκθεσης/AEB

 • Εάν κάνετε κλικ στο επίπεδο έκθεσης/AEB, οι αλλαγές στοιχείων εμφανίζονται ως εξής.
 1. (1)1 επίπεδο σκοτεινότερο
 2. (2)Η πιο σκοτεινή έκθεση
 3. (3)Προσαρμογή επιπέδου έκθεσης
 4. (4)Ρύθμιση επιπέδου AEB
 5. (5)Εύρος ρύθμισης: 0
 6. (6)Περιορίστε το εύρος ρύθμισης κατά 1 επίπεδο
 1. (7)1 επίπεδο φωτεινότερο
 2. (8)Η πιο φωτεινή έκθεση
 3. (9)Μέγιστο εύρος ρύθμισης
 4. (10)Διευρύνετε το εύρος ρύθμισης κατά 1 επίπεδο
 5. (11)Όταν η ρύθμιση αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB) υπερβαίνει την περιοχή προβολής, εμφανίζονται τα εικονίδια [Η οριοθέτηση συνεχίζεται στα αριστερά]/[Η οριοθέτηση συνεχίζεται στα δεξιά], υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις οριοθέτησης εκτός της κλίμακας.
 • Η ένδειξη εμφανίζεται όπως παρακάτω, αν για τη λήψη με αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) έχει καθοριστεί η ρύθμιση [2 shots/2 λήψεις].

Σημείωση

 • Μπορείτε να κάνετε κλικ για να ρυθμίσετε το επίπεδο έκθεσης. Εάν κάνετε κλικ σε μια τιμή εκτός του μέγιστου εύρους ρυθμίσεων, η έκθεση ρυθμίζεται στην πλησιέστερη διαθέσιμη τιμή.