Εγγραφή ταινιών

Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες από απόσταση.

 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάρτα στη μηχανή πριν από την εγγραφή. Η εγγραφή ταινίας δεν είναι δυνατή, εκτός εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα.
 • Οι διαμορφώσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη μηχανή.
 • Δεν είναι δυνατή η λήψη στιγμιότυπων βίντεο.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προφυλάξεις και τις διαθέσιμες λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης μηχανής.
 • Η εγγραφή ταινίας δεν υποστηρίζεται στη μηχανή EOS R5 C.
 1. Κάντε κλικ στο [Ταινία] στο παράθυρο λήψης.

  • Για μηχανές με διακόπτη λήψης με Άμεση προβολή/λήψης ταινίας, το EU βρίσκεται στην κατάσταση εγγραφής ταινίας όταν ο διακόπτης έχει ρυθμιστεί σε Ταινία και εμφανίζεται το παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση.
  • Μόλις κάνετε κλικ στο [Ταινία], η μηχανή δεν μπορεί πλέον να ελεγχθεί απευθείας. Για να χειριστείτε τη μηχανή απευθείας, κάντε ξανά κλικ στο [Ταινία] ή κλείστε το [Remote Live View window/Παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση].
 2. Κάντε κλικ στο [Διαμόρφωση].

 3. Ρυθμίστε το μενού διαμόρφωσης.

  • Κάντε κλικ στο [Live View/Movie func. set./Ρύθμιση λειτουργίας Άμεσης προβολής/Ταινίας], ώστε να διαμορφώσετε το μέγεθος εγγραφής ταινίας και άλλες ρυθμίσεις.

  • Για τις μηχανές EOS-1D X ή 1D C, ορίστε τη [LV func. setting/Ρύθμιση λειτουργίας Άμεσης προβολής] σε [Movies/Ταινίες].
  • Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [OK].
  • Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα εικόνας του παραθύρου Άμεσης προβολής από απόσταση, κάνοντας κλικ στις [LV quality settings/Ρυθμίσεις ποιότητας Άμεσης προβολής], όταν εμφανίζεται αυτή η επιλογή ().

  • Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [OK].
 4. Ξεκινήστε την εγγραφή.

  Κάντε κλικ στο [Εγγραφή ταινίας] στο παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση. Κάντε ξανά κλικ στο [Εγγραφή ταινίας] για να διακόψετε την εγγραφή.

  Προσοχή

  • Οι παρακάτω λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει οριστεί η ρύθμιση [Digital zoom/Ψηφιακό ζουμ] σε μηχανές EOS 80D, 77D, 760D, 850D, 250D, 800D, ή 200D.

   • Εμφάνιση Άμεσης προβολής από απόσταση
   • Αυτόματη εστίαση
   • Λήψη στατικών εικόνων
   • Power Zoom
  • Η εγγραφή ταινίας δεν υποστηρίζεται στην EOS 6D κατά την ασύρματη σύνδεση.

  Σημείωση

  • Τα [Canon Log/Canon Log 3] και [Βοήθεια προβολής] εμφανίζονται στο παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση, όταν το Canon Log έχει ρυθμιστεί σε μηχανή εξοπλισμένη με αυτήν τη δυνατότητα ().
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με το Canon Log, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των μηχανών EOS που διαθέτουν αυτήν τη δυνατότητα.
  • Εάν κάνετε κλικ στο [Βοήθεια προβολής] όταν εμφανίζεται αυτή η επιλογή, η προβολή είναι πιο καθαρή, γεγονός που διευκολύνει τον έλεγχο της γωνίας θέασης και άλλων λεπτομερειών. Σημειώστε ότι αν κάνετε κλικ στο [Βοήθεια προβολής], αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην εγγραφή.
  • Εάν εμφανίζεται το μήνυμα [Download recorded movie files?/Λήψη αρχείων εγγεγραμμένων ταινιών?] όταν κλείσετε το παράθυρο Άμεσης προβολής από απόσταση, κάντε κλικ στην επιλογή [Download/Λήψη], καθορίστε έναν προορισμό και εισαγάγετε όνομα για το αρχείο που θα μεταφερθεί στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Download/Λήψη].