Επιλογή της κατάστασης προώθησης

Παρέχονται μεμονωμένες και συνεχείς καταστάσεις προώθησης. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση προώθησης που ταιριάζει καλύτερα με τη σκηνή ή το θέμα σας.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες (Χρονόμετρο 6 δευτ.).

  • Κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο κατάστασης προώθησης.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε το στοιχείο κατάστασης προώθησης.
 3. Επιλέξτε την κατάσταση προώθησης.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε.
 • [Μεμονωμένες λήψεις] Μεμονωμένες λήψεις

  Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, η μηχανή τραβάει μόνο μία φωτογραφία.

 • [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας +

  Όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, μπορείτε να πραγματοποιείτε συνεχείς λήψεις με μέγιστη ταχύτητα 12 λήψεις/δευτ. περίπου.

 • [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας

  Όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, η μηχανή πραγματοποιεί διαδοχικές λήψεις με μέγιστη ταχύτητα 8,0 λήψεις/δευτ. περίπου Η ρύθμιση ([Λήψη: Κατάσταση κλείστρου] έχει οριστεί σε [Μηχανικό]: έως 6,0 λήψεις/δευτ. περίπου) ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί.

 • [Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας] Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας

  Όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, μπορείτε να πραγματοποιείτε συνεχείς λήψεις με μέγιστη ταχύτητα 3,0 λήψεις/δευτ. περίπου.

 • [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.] Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 10 δευτ./Τηλεχειριστήριο

 • [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.] Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 2 δευτ./Τηλεχειριστήριο

  Για λήψη με το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης, ανατρέξτε στη σελίδα Χρήση του χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης. Για λήψη με τηλεχειρισμό, ανατρέξτε στη σελίδα Λήψη με τηλεχειρισμό.

Προσοχή

 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης 12 λήψεων/δευτ. περίπου με [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] είναι διαθέσιμη στις παρακάτω συνθήκες.

  • Θερμοκρασία δωματίου (23°C)
  • Στάθμη μπαταρίας (LP-E6NH): Τουλάχιστον 50% περίπου (ή, κατά τη χρήση προαιρετικής λαβής μπαταρίας BG-R10, στάθμη μπαταρίας τουλάχιστον 50% περίπου με δύο LP-E6NH)
  • Ταχύτητα κλείστρου: 1/1000 δευτ. ή πιο γρήγορη
  • Σύνδεση Wi-Fi: Δεν συνδέθηκε
  • Μείωση τρεμοπαίγματος: Κανένα
  • Ορισμός του μέγιστου διαφράγματος, κατά τη χρήση φακών RF ή φακών EF συμβατών με [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus]*

   Για λεπτομέρειες σχετικά με τους φακούς EF που είναι συμβατοί με [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus], ανατρέξτε στη σελίδα Φακοί EF που υποστηρίζουν 12 συνεχείς λήψεις/δευτ..

 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης για [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] και [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] αλλάζει ως εξής ανάλογα με παράγοντες, όπως η στάθμη μπαταρίας, η θερμοκρασία, η μείωση τρεμοπαίγματος, η ταχύτητα κλείστρου, η τιμή διαφράγματος, οι συνθήκες θέματος, η φωτεινότητα, η λειτουργία AF, ο τύπος φακού, η χρήση φλας και οι ρυθμίσεις λήψης.

  (Κατά προσέγγιση λήψεις/δευτ.)
  Εμφάνιση εικονιδίου Πράσινο Λευκό Λευκό (αναβοσβήνει)
  Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus 12 9,2 6,8
  Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας Για [Ηλεκ 1ης κουρτ] 8,0 6,0 4,9
  Για [Μηχανικό] 6,0 5,1 3,8
 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης ενδέχεται να μειωθεί κατά τη χρήση μπαταριών με κακή απόδοση φόρτισης ().
 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης με τη λειτουργία Servo AF μπορεί να είναι πιο αργή ανάλογα με τις συνθήκες θέματος ή τον φακό που χρησιμοποιείται.
 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να είναι μικρότερη κατά τη λήψη σε φως που τρεμοπαίζει, εάν η ρύθμιση [Λήψη: Λήψη κατά τρεμοπ.] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] (). Επίσης, τα μεσοδιαστήματα συνεχούς λήψης μπορεί να γίνουν ακανόνιστα και η καθυστέρηση ελευθέρωσης κλείστρου να είναι μεγαλύτερη.
 • Όταν γεμίζει η εσωτερική μνήμη κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης, η ταχύτητα συνεχούς λήψης ενδέχεται να μειωθεί, καθώς η δυνατότητα λήψης θα απενεργοποιηθεί προσωρινά ().