Λήψη με τηλεχειρισμό

Για λήψη με τηλεχειρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο RC-6, το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 ή τον διακόπτη τηλεχειρισμού RS-60E3 (με σύνδεση υπερύθρων, Bluetooth και ασύρματη σύνδεση, αντίστοιχα, που πωλούνται ξεχωριστά).

Τηλεχειριστήριο RC-6

Μπορείτε να φωτογραφίζετε από απόσταση έως 5 περίπου μέτρων από το μπροστινό μέρος της μηχανής.

Μπορείτε να κάνετε τη λήψη αμέσως ή με καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες (Χρονόμετρο 6 δευτ.).

  • Κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.
 2. Επιλέξτε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης/τηλεχειριστήριο.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε το στοιχείο κατάστασης προώθησης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.].
 3. Πατήστε το πλήκτρο ελευθέρωσης (μετάδοσης) στο τηλεχειριστήριο.

  • Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της μηχανής (1) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ελευθέρωσης (μετάδοσης).
  • Η αυτόματη εστίαση πραγματοποιείται εφόσον ο διακόπτης κατάστασης εστίασης έχει οριστεί σε Αυτόματη εστίαση (AF).
  • Η ένδειξη του τηλεχειριστηρίου ανάβει, και η μηχανή φωτογραφίζει.

Προσοχή

 • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τηλεχειριστήρια υπέρυθρων, όπως το RC-6, για λήψη με τηλεχειρισμό, εάν έχει γίνει ζεύξη της μηχανής μέσω Bluetooth με Smartphone ή ασύρματο τηλεχειριστήριο.
 • Οι λυχνίες φθορισμού ή LED ενδέχεται να ενεργοποιήσουν κατά λάθος την ελευθέρωση κλείστρου. Προσπαθήστε να φυλάσσετε τη μηχανή μακριά από τέτοιες φωτεινές πηγές.
 • Η χρήση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης ή παρόμοιας συσκευής στραμμένης στη μηχανή ενδέχεται να ενεργοποιήσει κατά λάθος την ελευθέρωση κλείστρου.
 • Η χρήση μονάδων φλας άλλων μηχανών κοντά στη μηχανή ενδέχεται να ενεργοποιήσει κατά λάθος την ελευθέρωση κλείστρου. Ο αισθητήρας τηλεχειρισμού δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένος στο φως από το φλας άλλων μηχανών.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1

Μπορείτε να φωτογραφίζετε από απόσταση έως 5 μέτρων περίπου από τη μηχανή.

Μετά τη ζεύξη της μηχανής και του ασύρματου τηλεχειριστηρίου BR-E1 (), ορίστε την κατάσταση προώθησης σε [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.] για λήψη στατικών εικόνων (). Για εγγραφή ταινίας, ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] στην επιλογή [Ενεργ.].

Για οδηγίες χειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του BR-E1.

Σημείωση

 • RC-6 και BR-E1
 • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί εφόσον η μηχανή έχει ρυθμιστεί για λήψη με τηλεχειρισμό.
 • Οι συσκευές RC-6 και BR-E1 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εγγραφή ταινίας ().

Διακόπτης τηλεχειρισμού RS-60E3

Αφού συνδεθεί στη μηχανή, ο διακόπτης σάς δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζετε από απόσταση μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Για οδηγίες χειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του RS-60E3.

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής.

 2. Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή τηλεχειρισμού.