AF/fremføring

Dette kapitel beskriver autofokusbetjening og fremføringsmetoder og introducerer menuindstillinger på AF-fanen [Autofokus].

Bemærk

  • AF står for autofokus. MF står for manuel fokus.