Tilpasning af AF-funktioner

Du kan konfigurere AF-funktioner i detaljer efter din optagelsesstil eller motiv.

[Autofokus3]

One-shot AF-udløsningsprioritet

Du kan angive, om du vil prioritere fokus eller udløsertiming for One-Shot AF (undtagen ved optagelse med Touch udløser).

 • [] Fokusering

  Billedet vil ikke blive taget, før motivet er i fokus. Det er praktisk, hvis du vil opnå fokus, før du tager billedet.

 • [] Udløsning

  Prioriterer udløsning af lukker over fokus. Det er nyttigt, når det allervigtigste er at indfange det afgørende øjeblik.

  Bemærk, at kameraet optager, uanset om motivet er i fokus eller ej.

Forhåndsvisning af AF

Denne funktion sikrer, at motivet generelt er i fokus. Kameraet er klar til at fokusere med det samme, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.

 1. Vælg [Autofokus: Vis AF].

 2. Vælg [Aktivér].

Forholdsregler

 • Der er færre optagelser tilgængelige, når der er indstillet til [Aktivér], fordi objektivet drives kontinuerligt, og det bruger batteristrøm.

Objektivbetjening med AF er ikke muligt

Du kan specificere den objektivbetjening, der skal gælde, når autofokus på et motiv ikke er muligt.

 • [ON] Fokusering til

  Hvis der ikke kan opnås fokus med autofokus, tvinges objektivet til at fortsætte med at søge efter den præcise fokus.

 • [OFF] Stop fokussøgning

  Hvis autofokus starter, og motivet slet ikke er i fokus, eller fokus ikke kan opnås, vil objektivdrevet ikke blive udført. Det forhindrer, at objektivet kommer alt for meget ud af fokus pga. fokuseringsdrev.

Forholdsregler

 • [Stop fokussøgning] bruges til supertelefotoobjektiver eller andre objektiver, der dækker et stort fokusområde, for at undgå væsentlig forsinkelse fra fokuseringsdrev, hvis objektivet kommer meget ud af fokus.

AF-hjælpelys aktivt

Du kan aktivere eller deaktivere AF-hjælpelyset på kameraet eller et Speedlite til EOS-kameraer.

 1. Vælg [Autofokus: AF-hjælpelys aktivt].

 2. Vælg en indstilling.

  • [ON] Aktivér

   Aktiverer affyring af AF-hjælpelyset, når det er nødvendigt.

  • [OFF] Deaktivér

   Deaktiverer affyring af AF-hjælpelyset. Indstil den, hvis du foretrækker ikke at affyre AF-hjælpelyset.

  • [LED] Kun LED AF-hjælpelys

   Muliggør aktivering af AF-hjælpelys med Speedlites, der er udstyret med denne funktion, når disse flashenheder er monteret. Hvis din Speedlite ikke er forsynet med LED, affyres kameraets AF-hjælpelys i stedet for.

Forholdsregler

 • Speedlite AF-hjælpelys er aktivt, når Speedlites [Autofokus: AF-hjælpelys aktivt] Brugerdefineret funktion er indstillet til [Deaktivér].

[Autofokus4]

Begræns AF-områder

Du kan begrænse de AF-områder, der er tilgængelige for det område, du vil bruge. Vælg AF-områder, og tryk på SET for at tilføje et flueben [Kontrollér]. Vælg [OK] for at registrere indstillingen. Du kan få yderligere oplysninger om AF-områder under AF-område.

Forholdsregler

 • [] Mærket Kontrollér kan ikke fjernes fra alle elementer samtidig.

Bemærk

 • En stjerne til højre for [Autofokus: Begræns AF-områd.] angiver, at standardindstillingen er ændret.

Valg af betjeningsmetoden for AF-område

Du kan indstille, hvordan metoder til valg af AF-område skiftes.

 • [Multifunktionsknap] →M-Fn-knap

  Tryk på knappen AF-punktvalg og derefter knappen Multifunktion. Hvert tryk skifter AF-området.

 • [Kommandovælger] →Kommandovælger

  Tryk på knappen AF-punktvalg, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at skifte AF-området.

Bemærk

 • Når [→Kommandovælger] er indstillet, skal du bruge Multikontrol til at flytte AF-punktet vandret.

MultikontrolMultikontrolfølsomhed i AF-punktvalg

Du kan justere den følsomhed af multikontrollen, der gælder ved placering af AF-punktet.

Retningsorienteret AF-punkter

Du kan indstille separate typer AF-områder eller et andre positioner for AF-punkter til lodret og vandret optagelse.

 • [Retningsorienteret AF-punkt] Ens f. både lod./vand.

  De samme AF-punkter eller Zone AF-rammer i samme AF-områder bruges til såvel lodret som vandret optagelse.

 • [] Separate AF-pkt:Område+pk

  Separate typer AF-områder eller separate Zone AF-rammer kan indstilles for hver optageretning ((1) vandret, (2) lodret med kameragreb op, (3) lodret med kameragreb ned ()).

  Nyttigt ved skift til andre AF-områder eller positioner for AF-punkter eller Zone AF-rammer, som automatisk baseres på kameraets optageretning.

  AF-områder og positioner for AF-punkter eller Zone AF-rammer, som du tildeler til hver af kameraets tre optageretninger, bevares.

 • [] Separate AF-pkt:Kun pkt.

  Separate positioner for AF-punkter eller Zone AF-rammer kan indstilles for hver optageretning ((1) vandret, (2) lodret med kameragreb op, (3) lodret med kameragreb ned). Nyttig ved skift til andre positioner for AF-punkter eller Zone AF-rammer, der automatisk baseres på kameraets optageretning.

  Positioner for AF-punkter eller Zone AF-rammer, som du tildeler til hver af kameraets tre optageretninger, bevares.

Forholdsregler

 • Standardindstillingen for [Ens f. både lod./vand.] gendannes, hvis du vælge [Basisindst.] i [Indstilling: Nulstil kamera] (). Indstillinger for retninger (1)-(3) ryddes, og kameraet indstilles til at bruge den midterste Zone AF-punktramme i Flexible Zone AF 1.
 • Indstillingen kan ryddes, hvis du skifter objektiver.

[Autofokus6]

Elektronisk fuldtids MF

Betjening til justering af manuel fokus ved hjælp af den elektroniske fokuseringsring, når visse objektiver er påsat, kan tilpasses. Se Canons websted vedrørende kompatible objektiver ().

 • Deaktivér

  Betjening af justering af manuel fokus svarer til indstillingen [Elektronisk MF f. objektiv].

 • Aktivér

  Manuel justering af fokus er muligt, når kameraet er tændt.

Elektronisk MF f. objektiv

For objektiver, der er forsynet med elektronisk manuel fokusering, kan du angive, hvordan manuel fokusjustering bruges sammen med One-Shot AF.

 • [] Deaktivér efter One-Shot

  Efter AF-funktionen deaktiveres manuel fokuseringstilpasning.

 • [] One-Shot→aktiveret

  Du kan manuelt justere fokus efter AF-funktionen, hvis du holder udløserknappen halvvejs nede.

 • [] One-Shot→aktiv. (forstør)

  Du kan manuelt justere fokus efter AF-funktionen, hvis du holder udløserknappen halvvejs nede. Du kan forstørre området i fokus og justere fokus manuelt ved at dreje objektivfokusringen.

 • [] Deaktivér i AF-indst.

  Manuel fokusjustering er deaktiveret, når objektivets fokusmetodevælger er indstillet til AF.

Forholdsregler

 • Med [One-Shot→aktiv. (forstør)] forstørres visningen muligvis ikke, selv hvis du drejer objektivfokusringen, mens du trykker udløserknappen halvt ned lige efter optagelse. Hvis du gør det, kan du forstørre visningen ved at slippe udløserknappen, vente på, at [Forstør eller reducér] vises, og derefter trykke udløserknappen halvvejs ned, mens du drejer objektiv fokusringen.

Bemærk

 • Få detaljer om dit objektivs specifikationer for manuel fokusering ved at se i instruktionsmanual til objektivet.

Rotering af fokusring

Du kan vende den retning, som fokusringen på RF-objektivet drejes, for at justere indstillingerne.

 • [] Normal
 • [] Modsat retning

Fokusringfølsomheden på RF-objektiver

Du kan indstille følsomheden på RF-objektivfokusringen.

 • [] Varierer med rotationshast.

  Følsomhed af fokusringen varierer afhængigt af rotationshastigheden.

 • [] Lænket til rotationsgrad

  Fokuspositionen justeres baseret på mængden af rotation uanset rotationshastigheden.

Brug af fokusering eller kontrolring

Menubaseret skift af funktionen til objektivfokus/kontrolring

Forholdsregler

 • Tilgængelig, når der benyttes objektiver, som har en kombination af fokusring/kontrolring, men ikke har en vælger til at skifte mellem disse funktioner.
 • Brug som fokusring

  Ringen fungerer som en fokusring.

 • Brug som kontrolring

  Ringen fungerer som en kontrolring.

Bemærk

 • Skift er også muligt fra Quick Control-skærmen, når den er tilpasset med [Optagelse: Tilpas Quick Controls] ().

[Autofokus2] (I filmoptagelse)

Movie Servo AF-hastighed

Denne funktion er tilgængelig, når [Autofokus: Movie Servo AF] er indstillet til [Aktivér].

Du kan indstille AF-hastigheden og betjeningsindstillingerne for Movie Servo AF. Funktionen er aktiveret, når der bruges et objektiv, som er kompatibelt med langsom fokusovergang under filmoptagelse.*

 • Når aktiveret

  Du kan indstille [Altid tændt], så AF-hastigheden altid er aktiveret for filmoptagelse (før og under filmoptagelse), eller indstille [Under optagelse], hvis AF-hastigheden kun skal være aktiveret under filmoptagelse.

 • AF-hastighed

  Du kan justere AF-hastigheden (hastighed for fokusskift) fra standardhastigheden (0) til langsom (ét af syv niveauer) eller hurtig (ét af to niveauer) for at få den ønskede effekt til filmoprettelse.

* Objektiver, der understøtter langsom fokusovergang under filmoptagelse

USM- og STM-objektiver, som er kommet på markedet i og efter 2009, er kompatible. Yderligere oplysninger findes på Canons websted ().

Forholdsregler

 • Med bestemte objektiver kan hastigheden muligvis ikke ændres, også selvom du justerer AF-hastigheden.

Bemærk

 • Betjening ved inaktivitet svarer til, når [AF-hastighed] er indstillet til [Standard (0)].
 • En stjerne “*” til højre for [Autofokus: Movie Servo AF-hastighed] angiver, at standardindstillingen er ændret.

Movie Servo AF-sporingsfølsomhed

Du kan justere sporingsfølsomheden (til et af syv niveauer), hvilket påvirker reaktionsvilligheden, hvis motivet bevæger sig væk fra AF-punktet under Movie Servo AF, f.eks. når forstyrrende objektiver bevæger sig på tværs af AF-punkter, eller når du panorerer.

Denne funktion er tilgængelig, når [Autofokus: Movie Servo AF] er indstillet til [Aktivér].

 • Fastlåst: -3/-2/-1

  Med denne indstilling er kameraet mindre tilbøjelig til at spore et andet motiv, hvis motivet bevæger sig væk fra AF-punktet. Jo tættere indstillingen er på minussymbolet (–), jo mindre har kameraet tilbøjelighed til at spore et andet motiv. Det er effektivt, når du ønsker at forhindre, at AF-punkter pludselig sporer noget andet end det ønskede motiv under panorering, eller når der kommer forhindringer ind over AF-punkterne.

 • Responderende: +1/+2/+3

  Dette gør kameraet mere responderende ved sporing af et motiv, der dækker AF-punktet. Jo tættere indstillingen er på plussymbolet (+), jo mere reaktionsvilligt er kameraet. Det er effektivt, når du vil blive ved med at spore et motiv i bevægelse, når dets afstand fra kameraet ændres, eller du hurtigt vil fokusere på et andet motiv.

Bemærk

 • Betjening ved inaktivitet svarer til, når der er indstillet til [0].