Brug af selvudløser

Brug selvudløseren, når du vil være på billedet som f.eks. et mindefoto.

 1. Tryk på Valg af fremføringsmetode/AF-funktion-knappen (Tidsindstilling 6 sek.).

 2. Vælg selvudløseren.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 for at foretage et valg.

   10-sek. selvudløser: Optagelse om 10 sek.

   2 sek. selvudløser: Optagelse om 2 sek.

 3. Tag billedet.

  • Fokusér på motivet, og tryk derefter udløserknappen helt ned.
  • Du kan tjekke funktionen ved at se på indikator for selvudløseren, lytte efter biptoner eller se nedtællingen i sekunder på skærmen.
  • Blinkene fra indikatoren for selvudløseren accelererer, og kameraet bipper hurtigt ca. 2 sek., før billedet tages.

Bemærk

 • [2 sek. selvudløser] bruges til at starte optagelse uden berøre kameraet (for at undgå kamerarystelser), når det er monteret på et stativ til optagelser som f.eks. stillbilleder eller optagelser med lang eksponering.
 • Efter optagelse af billeder med selvudløser anbefales det at afspille billedet () for at kontrollere dem for korrekt fokus og eksponering.
 • Når du tager et billede af dig selv med selvudløseren, skal du bruge fokuslås () på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, som dig selv.
 • Du kan annullere selvudløseren, når den er begyndt, ved enten at trykke på skærmen eller trykke på SET.
 • Tid for automatisk slukning kan blive forlænget, når kameraet er indstillet til optagelse med fjernbetjening.