Trådløse funktioner

Dette kapitel beskriver, hvordan du forbinder kameraet til en smartphone, computer, FTP-server eller webtjeneste trådløst via Bluetooth eller Wi-Fi og sender billeder, samt hvordan du bruger en trådløs fjernbetjening eller GPS-enhed.

Forholdsregler

  • Vigtigt

  • Bemærk, at Canon ikke er ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der skyldes forkerte indstillinger af trådløs kommunikation til brug med kameraet. Desuden kan Canon ikke holdes ansvarlig for fejl og skader, der måtte opstå ved brug af kameraet.

    Når du bruger funktioner til trådløs kommunikation, har du selv ansvaret for at sørge for den nødvendige sikkerhed. Canon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller beskadigelser forårsaget af uautoriseret adgang eller andre sikkerhedsbrister.