Fanemenuer: Trådløse funktioner

Forholdsregler

  • Trådløs kommunikation er ikke tilgængelig, mens kameraet er forbundet via et interfacekabel til en computer eller en anden enhed.
  • Andre enheder, f.eks. computere, kan ikke bruges sammen med kameraet ved at tilslutte dem med et interfacekabel, mens kameraet er tilsluttet til enheder via Wi-Fi.
  • Kameraet kan ikke tilsluttes via Wi-Fi, hvis der ikke er noget kort i det (undtagen for [Computer], [FTP-indstilling] eller [Overskyet]).
  • Wi-Fi-forbindelsen afsluttes, hvis du indstiller kameraets afbryder til Sluk eller åbner låget til kortslottet eller batterirummets dæksel (men FTP-overførselsforbindelser fortsætter, også selvom afbryderen er indstillet til Sluk).
  • Når du har oprettet en Wi-Fi-tilslutning, fungerer kameraets autosluk ikke.