Reaktion på fejlmeddelelser

Når der forekommer en fejl, kan du få vist fejloplysningerne ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder. Derefter kan du eliminere årsagen til fejlen ved at gå til eksemplerne i dette kapitel.

 • Gå til skærmen [Vis info.], og tryk på SET.
 • Vælg [Fejldetaljer] på [Wi-Fi tændt].

Klik på følgende fejlnumre for at gå til den tilsvarende sektion.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 47 48
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
151 152

Bemærk

 • Når der opstår en fejl, vises [Err**] øverst til højre på skærmen [Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning]. Det forsvinder, når kameraets afbryder sættes til Sluk.

11: Søgt enhed ikke fundet

 • Vedrørende [Smartphone] kører Camera Connect så?

  • Opret forbindelse med Camera Connect ().
 • Vedrørende [Computer] kører EOS Utility så?

  • Start EOS Utility, og prøv at oprette forbindelse igen ().
 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme krypteringsnøgle til autorisation?

  • Denne fejl opstår, hvis krypteringsnøglerne ikke passer, når godkendelsesmetoden for kryptering er indstillet til [Åben system].

   Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at den korrekte krypteringsnøgle til godkendelse er indstillet på kameraet ().

12: Søgt enhed ikke fundet

 • Er målenheden og adgangspunktet tændt?

  • Tænd for målenheden og adgangspunktet, og vent et øjeblik. Hvis der stadig ikke kan oprettes forbindelse, skal du følge fremgangsmåden for at oprette forbindelsen igen.

21: Ingen adresse tildelt af DHCP-server

Kontrol af kameraet

 • På kameraet er IP-adressen indstillet til [Automatisk valg]. Er dette den korrekte indstilling?

  • Hvis der ikke bruges DHCP-server, skal du angive indstillingen efter indstilling af IP-adressen til [Manuelt valg] på kameraet ().

Kontrol af DHCP-server

 • Er strømmen tændt på DHCP-serveren?

  • Tænd DHCP-serveren.
 • Er der tilstrækkeligt med adresser, som DHCP-serveren kan tildele?

  • Forøg antallet af adresser, som DHCP-serveren kan tildele.
  • Fjern enheder fra netværket, som er tildelt adresser af DHCP-server, så antallet af adresser i brug reduceres.
 • Fungerer DHCP-serveren korrekt?

  • Kontrollér indstillingerne for DHCP-serveren, så du er sikker på, at den fungerer korrekt som DHCP-server.
  • Hvis det er muligt, kan du bede din netværksadministrator om at sikre, at DHCP-serveren fungerer.

22: Intet svar fra DNS-server

Kontrol af kameraet

 • På kameraet er DNS-adressen indstillet til [Manuelt valg]. Er dette den korrekte indstilling?

  • Hvis der ikke bruges DNS-server, skal du indstille kameraets DNS-adresseindstilling til [Deaktivér] ().
 • Passer DNS-serverens indstilling for IP-adresse på kameraet med serverens faktiske adresse?

  • Konfigurer IP-adressen på kameraet, så den passer til den faktiske DNS-serveradresse (, ).

Kontrol af DNS-server

 • Er strømmen tændt på DNS-serveren?

  • Tænd DNS-serveren.
 • Er indstillinger for DNS-serverens IP-adresser og de tilsvarende navne korrekte?

  • Kontrollér på DNS-serveren, at IP-adresser og de tilsvarende navne er korrekt indtastet.
 • Fungerer DNS-serveren korrekt?

  • Kontrollér DNS-serverindstillingerne, så du er sikker på, at den fungerer korrekt som en DNS-server.
  • Hvis det er muligt, kan du bede din netværksadministrator om at sikre, at DNS-serveren fungerer.

Kontrol af netværket som helhed

 • Er der en router eller lignende enhed, der fungerer som gateway i dit netværk?

  • Hvis det er muligt, kan du bede netværksadministratoren om netværkets gateway-adresse og så indstille den i kameraet (, ).
  • Kontrollér, at gateway-adressen er sat korrekt op i alle netværkets enheder, herunder kameraet.

23: Enhed med samme IP-adresse findes på det valgte netværk

 • Er der en anden enhed på kameraets netværk, som bruger samme IP-adresse som kameraet?

  • Kameraets IP-adresse skal ændres, så man ikke bruger samme adresse som en anden enhed på netværket. Alternativt kan du ændre IP-adressen på den anden enhed, som har en dubleret adresse.
  • Hvis kameraets IP-adresse er indstillet til [Manuelt valg] i netværksmiljøer, der bruger DHCP-server, skal du ændre indstillingen til [Automatisk valg] ().

Bemærk

 • Reaktion på fejlmeddelelser 21-23

 • Tjek også de følgende punkter, som svarer til fejl med numrene 21-23.

  Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende det samme password til autorisation?

  • Denne fejl opstår, hvis passwords ikke passer, når godkendelsesmetoden for kryptering er indstillet til [Åben system]. Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at det korrekte password til godkendelse er indstillet på kameraet ().

41: Kan ikke tilslutte til FTP-server

Kontrol af kameraet

 • Kameraets proxy-serverindstilling er [Aktivér]. Er dette den korrekte indstilling?

  • Hvis der ikke bruges proxyserver, skal du indstille kameraets proxy-serverindstilling til [Deaktivér] ().
 • Passer kameraets [Adresseindstilling] og [Port nr.] til proxy-serverens indstillinger?

  • Konfigurer kameraets proxy-serveradresse og dens portnummer, så det passer til proxy-serverens indstillinger ().
 • Er kameraets proxy-serverindstillinger indstillet korrekt på DNS-serveren?

  • Sørg for, at proxy-serverens [Adresse] er indstillet korrekt på DNS-serveren.
 • Passer FTP-serverens indstilling for IP-adresse på kameraet med serverens faktiske adresse?

  • Konfigurer IP-adressen på kameraet, så den passer til den faktiske FTP-serveradresse ().
 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme krypteringsnøgle til autorisation?

  • Denne fejl opstår, hvis krypteringsnøglerne ikke passer, når godkendelsesmetoden for kryptering er indstillet til [Åben system].

   Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at den korrekte krypteringsnøgle til godkendelse er indstillet på kameraet ().

 • Passer kameraets [Indstilling af portnr.] for FTP-serveren til det aktuelle portnummer på FTP-serveren?

  • Konfigurér det samme portnummer (normalt 21 for FTP/FTPS eller 22 for SFTP) på både kameraet og FTP-server. Konfigurér portnummeret på kameraet, så det svarer til det faktiske portnummer på FTP-serveren ().
 • Er kameraets FTP-serverindstillinger indstillet korrekt på DNS-serveren?

  • Sørg for, at FTP-serverens [Servernavn] er indstillet korrekt på DNS-serveren. Sørg for, at [Servernavn] for FTP-serveren er indstillet korrekt på kameraet ().

Kontrol af FTP-server

 • Fungerer FTP-serveren korrekt?

  • Konfigurér computeren korrekt, så den fungerer som en FTP-server.
  • Hvis det er muligt, kan du spørge din netværksadministrator om FTP-serverens adresse og portnummer, og derefter indstille dem i kameraet.
 • Er FTP-serveren tændt?

  • Tænd FTP-serveren. Serveren kan være slukket på grund af en strømsparemetode.
 • Passer FTP-serverens indstilling for IP-adresse (i [Adresse]) på kameraet med serverens faktiske adresse?

  • Konfigurer IP-adressen på kameraet, så den passer til den faktiske FTP-serveradresse ().
 • Er der en firewall eller anden sikkerhedssoftware aktiv?

  • Visse former for sikkerhedssoftware benytter en firewall for at begrænse adgangen til FTP-serveren. Ret i indstillingerne for firewall, så der bliver adgang til FTP-serveren.
  • Det er muligt, at du kan få adgang til FTP-serveren ved at ændre indstillingen for [Passiv-tilstand] til [Aktivér] på kameraet ().
 • Har du forbindelse til FTP-serveren via en bredbåndsrouter?

  • Visse former for bredbånds-routere benytte en firewall for at begrænse adgangen til FTP-serveren. Ret i indstillingerne for firewall, så der bliver adgang til FTP-serveren.
  • Det er muligt, at du kan få adgang til FTP-serveren ved at ændre indstillingen for [Passiv-tilstand] til [Aktivér] på kameraet ().

Kontrol af proxy-server

 • Er proxy-serveren tændt?

  • Tænd proxy-serveren.
 • Fungerer proxy-serveren korrekt?

  • Kontrollér indstillinger på proxy-serveren, så du er sikker på, at serveren fungerer korrekt som en proxy-server.
  • Hvis det er muligt, kan du spørge din netværksadministrator om proxy-serverens adresseindstilling og portnummer og derefter indstille dem i kameraet.

Kontrol af netværket som helhed

 • Er der en router eller lignende enhed, der fungerer som gateway i dit netværk?

  • Hvis det er muligt, kan du bede netværksadministratoren om netværkets gateway-adresse og så indstille den i kameraet (, ).
  • Kontrollér, at gateway-adressen er sat korrekt op i alle netværkets enheder, herunder kameraet.

43: Kan ikke tilslutte til FTP-server. Fejlkode modtaget fra server.

Kontrol af proxy-server

 • Er proxy-serveren tændt?

  • Tænd proxy-serveren.
 • Fungerer proxy-serveren korrekt?

  • Kontrollér indstillinger på proxy-serveren, så du er sikker på, at serveren fungerer korrekt som en proxy-server.
  • Hvis det er muligt, kan du spørge din netværksadministrator om proxy-serverens adresseindstilling og portnummer og derefter indstille dem i kameraet.

Kontrol af netværket som helhed

 • Er der en router eller lignende enhed, der fungerer som gateway i dit netværk?

  • Hvis det er muligt, kan du bede netværksadministratoren om netværkets gateway-adresse og så indstille den i kameraet (, ).
  • Kontrollér, at gateway-adressen er sat korrekt op i alle netværkets enheder, herunder kameraet.

Kontrol af FTP-server

 • Er du gået ud over det maksimale antal forbindelser til FTP-serveren?

  • Frakobl nogle netværksenheder fra FTP-serveren, eller øg det maksimale antal forbindelser.

44: Kan ikke afbryde FTP-server. Fejlkode modtaget fra server.

 • Denne fejl opstår pga. en fejl med at afbryde fra FTP-serveren af en eller anden årsag.

  • Genstart FTP-serveren og kameraet.

45: Kan ej logge på FTP-server. Fejlkode modtaget fra server.

Kontrol af kameraet

 • Er [] indstillet korrekt på kameraet?

  • Kontrollér login-navnet, der bruges til få adgang til FTP-serveren. Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at det korrekte loginnavn er indstillet på kameraet ().
 • Er [Login-password] indstillet korrekt på kameraet?

  • Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at det korrekte login-password er indstillet på kameraet ().

Kontrol af FTP-server

 • Tillader brugerrettighederne på FTP-serveren, at filer kan læses, skrives og at der er adgang til log?

  • Konfigurer FTP-serverens brugerrettigheder, så filer kan læses, skrives, og at der er adgang til log.
 • Er mappen angivet som overførselsdestination på FTP-serveren navngivet med ASCII-tegn?

  • Anvend ASCII-tegn til mappenavnet.

46: Fejlmelding modtaget fra FTP server for samlede data

Kontrol af FTP-server

 • Forbindelsen blev afsluttet af FTP-serveren.

  • Genstart FTP-serveren.
 • Tillader brugerrettighederne på FTP-serveren, at filer kan læses, skrives og at der er adgang til log?

  • Konfigurer FTP-serverens brugerrettigheder, så filer kan læses, skrives, og at der er adgang til log.
 • Giver brugerrettighederne adgang til destinationsmappen på FTP-serveren?

  • Konfigurér brugerrettighederne for adgang til destinationsmappen på FTP-serveren, så kameraet kan gemme billeder der.
 • Er FTP-serveren tændt?

  • Tænd FTP-serveren. Serveren kan være slukket på grund af en strømsparemetode.
 • Er FTP-serverens harddisk fyldt op?

  • Udvid den ledige plads på harddisken.

47: Afslutning på billed- overførsel ikke bekræftet af FTP-server.

 • Denne fejl opstår fra en fejl med at modtage bekræftelse fra FTP-serveren om, at overførslen af billedfilen er afsluttet af den ene eller anden årsag.

  • Genstart FTP-serveren og kameraet, og send billederne igen.

48: Sikkerhed på tilslutning til målserver kan ikke bekræftes. Hvis du har tillid t. den. server og tilslut., skal du indst. [Hav tillid t målserv.] t. [Aktivér].

 • Denne fejl opstår fra en fejl med at bekræfte sikkerheden på destinationsserverforbindelsen ved forbindelse via FTPS.

  • Bekræft, at certifikatet er indstillet korrekt.
  • Skift [Hav tillid t målserv.] til [Aktivér], hvis du foretrækker at have tillid til destinationsservere uanset certifikatindstillinger.

61: Samme SSID trådløse LAN- netværk ikke fundet

 • Er der forhindringer, der blokerer synslinjen mellem kameraet og antennen på adgangspunktet?

  • Flyt antennen på adgangspunktet til en position, der tydeligt kan ses fra kameraets position.

Kontrol af kameraet

 • Passer SSID-indstillingen på kameraet til den på adgangspunktet?

  • Kontrollér SSID'et for adgangspunktet, indstil derefter det samme SSID på kameraet ().

Hvad der skal kontrolleres ved adgangspunktet

 • Er adgangspunktet tændt?

  • Tænd adgangspunktet.
 • Hvis filtrering efter MAC-adresse er slået til, registreres MAC-adressen for det anvendte kamera så i adgangspunktet?

  • Registrér MAC-adressen for det anvendte kamera til adgangspunktet ().

63: Trådløs LAN-godkendelse mislykkedes

 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme krypteringsnøgle til autorisation?

  • Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at den korrekte krypteringsnøgle til godkendelse er indstillet på kameraet ().
 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende det samme password til autorisation?

  • Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at det korrekte password til godkendelse er indstillet på kameraet.
 • Hvis filtrering efter MAC-adresse er slået til, registreres MAC-adressen for det anvendte kamera så i adgangspunktet?

  • Registrér MAC-adressen for kameraet i adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [MAC-adresse] ().

64: Ingen forbindelse til trådløs LAN-terminal

 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme krypteringsmetode?

  • Kameraet understøtter følgende krypteringsmetoder: WEP, TKIP og AES ().
 • Hvis filtrering efter MAC-adresse er slået til, registreres MAC-adressen for det anvendte kamera så i adgangspunktet?

  • Registrér MAC-adressen for det anvendte kamera til adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [MAC-adresse] ().

65: Trådløs LAN-forbindelse mistet

 • Er der forhindringer, der blokerer synslinjen mellem kameraet og antennen på adgangspunktet?

  • Flyt antennen på adgangspunktet til en position, der tydeligt kan ses fra kameraets position.
 • Den trådløse LAN-forbindelse gik tabt af en eller anden årsag, og forbindelsen kan ikke genetableres.

  • Følgende er mulige årsager: overdreven adgang til adgangspunktet fra andre enheder, en mikrobølgeovn eller lignende apparat i brug i nærheden (forstyrrer IEEE 802.11n/g/b (2,4 GHz)) eller påvirkning fra regn eller høj luftfugtighed.

66: Forkert trådløst LAN-password

 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme krypteringsnøgle til autorisation?

  • Tjek store og små bogstaver, og sørg for, at den korrekte krypteringsnøgle til godkendelse er indstillet på kameraet og adgangspunktet ().

   Bemærk, at hvis krypteringsgodkendelsesmetoden er [Åben system], vises Fejl 41 ().

67: Forkert trådløs LAN- krypteringsnøgle

 • Er kameraet og adgangspunktet indstillet til at anvende den samme krypteringsmetode?

  • Kameraet understøtter følgende krypteringsmetoder: WEP, TKIP og AES ().
 • Hvis filtrering efter MAC-adresse er slået til, registreres MAC-adressen for det anvendte kamera så i adgangspunktet?

  • Registrér MAC-adressen for det anvendte kamera til adgangspunktet. MAC-adressen kan kontrolleres på skærmen [MAC-adresse] ().

68: Kan ikke tilslutte til trådløs LAN-terminal. Prøv igen fra begyndelsen.

 • Har du holdt knappen til adgangspunktets WPS (Wi-Fi Protected Setup) i det angivne tidsrum?

  • Hold WPS-knappen nede så længe som angivet i adgangspunktets instruktionsmanual.
 • Forsøger du at oprette forbindelse tæt på adgangspunktet?

  • Prøv at etablere forbindelsen, når begge enheder er inden for hinandens rækkevidde.

69: Der er fundet flere trådløse LAN-terminaler. Kan ikke tilslutte. Prøv igen fra begyndelsen.

 • Forbindelse er aktiveret af andre adgangspunkter i Pushbutton Connection-metode (PBC-metode) af Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS).

  • Vent et øjeblik, før du prøver at oprette forbindelsen.

91: Anden fejl

 • Der opstod en fejl med et andet fejlkodenummer end 11 til 83.

  • Sluk og tænd for kameraet.

121: Ikke nok fri plads på server

 • Webserveren har ikke nok ledig plads.

  • Slet unødvendige billeder på webserveren, kontroller den ledige plads på webserveren, og prøv derefter at sende dataene igen.

125: Kontroller netværksindstillingerne

 • Er netværket tilsluttet?

  • Kontrollér tilslutningsstatus for netværket.

126: Kunne ikke tilslutte til server

 • Der er vedligeholdelsesarbejde i gang på image.canon, eller også er det midlertidigt optaget.

  • Prøv at få adgang til tjenesten igen.

127: Der opstod en fejl

 • Der opstod en fejl med et andet fejlkodenummer end 121 til 126, mens kameraet har forbindelse til webtjenesten.

  • Prøv at få oprettet forbindelse mellem Wi-Fi og image.canon.

151: Overførsel annulleret

 • Den automatiske billedoverførsel blev på en eller anden måde afbrudt.

  • Hvis du vil fortsætte den automatiske billedoverførsel, skal du indstille kameraets afbryder til Sluk og derefter indstille den til Tænd.

152: Kort skrivebeskyttet

 • Er kortets skrivebeskyttelsesvælger indstillet til den låste position?

  • Skub kortets skrivebeskyttelsesvælger til skrivepositionen.