Trådløs flashfotografering med radiotransmission

I dette kapitel beskrives trådløs flashfotografering med radiotransmission ved brug af funktionaliteten afsender eller modtager.

Se flere oplysninger om Speedlites, der er kompatible med trådløs flashfotografering under Supplerende oplysninger ().

Forsigtig

  • De betjeninger, som beskrives i dette kapitel er ikke længere tilgængelige, når kameraet er i metoderne Fuldautomatisk eller Program i Basiszone. Indstiller kameraets optagelsesmetoden til Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioritet AE, Manuel eksponering eller Bulb (Bulb) (Kreativ zone).
  • Når det er vigtigt at opretholde trådløs tilslutning, må du ikke betjene afbryderen eller bevæge dele, som f.eks. batterirummets dæksel. Den trådløse tilslutning afbrydes.
  • Hvis flashen placeres tæt på et gulv eller en væg, kan flashoutputtet blive ustabilt. I så fald skal du flytte flashen væk fra gulvet eller væggen eller ændre den retning, flashen vender mod, før du fotograferer.

Bemærk

  • Den EL-10, der er monteret på kameraet, kaldes “afsender”, og andre Speedlites, der styres trådløst, kaldes “modtagere”.
  • EL-10 understøtter også fjernudløsning (fjernoptagelse) fra en modtager (). Få flere oplysninger i instruktionsmanualen til en Speedlite, der har fjernudløsningsfunktionen.