Fjernudløsning fra modtagere

Speedlites EL-10, som er indstillet til modtagere, kan bruges til at optage på afstand i trådløs flashfotografering med radiotransmission, hvilket gør optagelse med fjernbetjening muligt.

  1. Tryk på Vælg/indstil.

  2. Tag billedet.

    • Drej på Drejeknap for at vælge REL, og tryk derefter på Vælg/indstil.
    • Afsenderen optager, når modtageren transmitterer et affyringssignal til den.

Forsigtig

  • Optagelse er ikke muligt, medmindre kameraet kan fokusere på motiver med AF. Overvej at indstille fokusmetodevælgeren til MF og manuel fokusering, inden fjernudløsning.

Bemærk

  • Kameraet optager i metoden enkelt optagelse uanset den aktuelle indstilling for fremføringsmetode.
  • Hvis der er to eller flere afsendere (), bliver affyringssignalet transmitteret til hovedafsenderen.
  • UDLØS vises på afsenderens LCD-panel i forbindelse med fjernudløsning fra modtagere.