Trådløs fotografering med flere flash med flashforhold

Dette afsnit beskriver trådløs optagelse med flere flash i manuel flashmetode. For hver enkelt affyringsgruppe kan du indstille flashoutput inden for et område på 1/1 output til 1/1024 output i trin på 1/3-stop. Alle indstillinger konfigureres på afsenderenheden.

 1. Tryk på knappen METODE i krydstasterne Krydstaster.

 2. Indstil flashmetoden til M.

  • Drej på Drejeknap for at vælge M, og tryk derefter på Vælg/indstil.
 3. Tryk på Vælg/indstil.

 4. Vælg det punkt, der er vist i (1).

  • Drej på Drejeknap for at vælge en mulighed, og tryk derefter på Vælg/indstil.
 5. Konfigurer indstillinger for affyringsgrupper.

  • Drej på Drejeknap for at vælge affyringsmetoden i følgende indstillinger. Dette muliggør trådløs fotografering med flere flash, hvor affyringsgrupperne A-C er tilføjet.

   • Hvis du vil have samme output fra alle modtagere, skal du vælge ALLE.
   • Hvis du vil indstille output for affyringsgrupperne A og B, skal du vælge A:B.
   • Hvis du vil indstille output for affyringsgrupperne A, B og C, skal du vælge A:B:C.
 6. Vælg en affyringsgruppe.

  • Hvis A:B eller A:B:C er valgt i trin 5, skal du trykke på Vælg/indstil og dreje Drejeknap for at vælge en gruppe, som du vil indstille flashoutputtet for.
 7. Indstil flashoutput.

  • Tryk på Vælg/indstil.
  • Drej på Drejeknap for at vælge flashoutputtet, og tryk derefter på Vælg/indstil.
  • Gentag trin 6-7 for at indstille flashoutput for alle grupperne.
 8. Tag billedet.

  • Hver gruppe affyrer med det angivne flashoutput.

Forsigtig

 • Indstillingsområdet er 1/128-1/1, når højhastighedssynkronisering er indstillet.
 • Andre Speedlites end EL-10, som bruges som modtagere, viser muligvis ikke lave flashaffyringsniveauer korrekt.

Bemærk

 • Hvis ALLE er indstillet, skal du indstille A, B eller C som affyringsgruppen for modtagere. De affyres ikke, hvis indstillet til D eller E.
 • Hvis du vil affyre flere modtagere med samme flashoutput, skal du vælge ALLE i trin 5.