Autoflash med to modtagergrupper

Modtagere kan deles ind i affyringsgrupper A og B, og du kan justere belysningsbalancen (flashforholdet) mellem dem.

Eksponering styres automatisk, så gruppernes kombinerede output giver standardeksponering.

 1. Tryk på Vælg/indstil.

  • Fuldfør disse indstillinger på de enkelte modtagere.
 2. Indstil modtageraffyringsgruppe i (1).

  • Vælg enten A eller B for affyringsgruppen.
  • Indstil én modtager til A og de andre til B.
 3. Indstil afsenderaffyringsgruppe i (2).

  • Fuldfør trin 3-5 ved hjælp af afsenderen.
  • Drej på Drejeknap for at vælge en mulighed, og tryk derefter på Vælg/indstil.
 4. Indstil til A:B.

  • Drej på Drejeknap for at vælge A:B, og tryk derefter på Vælg/indstil.
 5. Indstil A:B-flashforholdet.

  • Tryk på Vælg/indstil for at vælge den mulighed, der vises i figuren.
  • Drej på Drejeknap for at vælge flashforholdet A:B, og tryk derefter på Vælg/indstil.
 6. Kontrollér forbindelsen, og sørg for at flashenhederne er ladet op.

  • Kontroller, at indikatoren LINK lyser grønt.
  • Kontroller, at lamperne for flash klar på afsenderen og modtageren lyser.
  • Sørg for, at Afsender er ikke tilsluttet trådløst ikke vises på afsenderens LCD-panel.
  • Kontroller, at ikonet Modtager fuldt opladet, som angiver fuldførsel af afsender-/modtageropladning vises på afsenderens LCD-panel (OPLADNING vises ikke).
  • Se flere oplysninger om belysning på afsenderens LCD-panel på LCD-panelbelysning.
 7. Tag billedet.

  • Modtagerne affyrer med det flashforhold, du har indstillet.