Ledelys

Tryk på knappen LAMPE tænder ledelyset i 5 min. For at slukke det skal du trykke på knappen igen.

Dette er nyttigt i forhold til at kontrollere skygger, der skabes af Speedliten.

Hvis du trykker kameraets udløserknap slukker ledelyset helt.

Forsigtig

  • Undgå at se direkte på ledelyset fra en kort afstand, da kan det skade synet.
  • Optagelse med ledelyset tændt fra et kamera i optagelsesmetoden Manuel eksponering kan medføre undereksponering.
  • Når flashen ikke affyres, f.eks. når flashen er deaktiveret eller under optagelse af en film, slukkes ledelyset ikke automatisk, også selvom du trykker udløserknappen helt ned.
  • Der vises en advarsel, når ledelyset bliver varmt ().
  • Ledelyset kan lyset blive dæmpet eller slukket, hvis den omgivende temperatur bliver for høj.

Bemærk

  • Du kan ændre, hvordan ledelyset aktiveres i C.Fn-18.
  • Ledelysets lysstyrke kan justeres i P.Fn-06.
  • Du kan vælge, hvor længe ledelyset skal forblive tændt i P.Fn-07.
  • Lyset er dæmpet, når der bruges et vidvinkelpanel.
  • Ledelyset på tilsluttede afsender-/modtagerenheder () tænder og slukker, når der trykkes på knappen LAMPE, når Speedliten er sender i trådløs flashfotografering med radiotransmission.