Tilpasning af Speedlite

Dette kapitel beskriver, hvordan du tilpasser Speedlite med de brugerdefinerede funktioner (C.Fn) og personlige funktioner (P.Fn).

Forsigtig

  • Når kameraets optagelsesmetode er indstillet til en fuldautomatisk metode eller metode under Program i basiszone, kan betjeningerne i dette kapitel ikke anvendes. Indstil kameraoptagelsesmetoden til Fleksibel AE Program AE Lukkerprioriteret AE Blændeprioriteret AE Manuel eksponering bulb (Bulb) (Program i Kreativ zone).