Nabídky na kartě: Bezdrátové funkce

Upozornění

  • Bezdrátová komunikace není dostupná, když je fotoaparát připojen pomocí propojovacího kabelu k počítači nebo jinému zařízení.
  • Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím kabelem.
  • Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu vložena žádná karta (s výjimkou [Počítač]). Také u [Tiskárna] a webových služeb nelze fotoaparát připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uloženy žádné snímky.
  • Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte napájení fotoaparátu na Vypnutí nebo otevřete kryt prostoru pro kartu/baterii.
  • Po navázání připojení Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.