Nastavení Bluetooth

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Bluetooth nastav.].

 2. Vyberte možnost.

 • Bluetooth

  Pokud nepoužijete funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].

 • Kontrola inform. o připojení

  Můžete zkontrolovat stav komunikace a název spárovaného zařízení.

 • Adresa Bluetooth

  Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.