Nastavení Wi-Fi

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Nastavení sítě Wi-Fi].

 2. Vyberte možnost.

 • Wi-Fi

  Nacházíte-li se v místě, kde je zakázáno používat elektronická a bezdrátová zařízení, například na palubě letadla nebo v nemocnici, nastavte možnost [Zakázat].

 • Historie připojení

  Historii připojení pro zařízení připojená přes síť Wi-Fi můžete nastavit na možnost [Ukázat] nebo [Nezobrazovat].

 • Po sním. poslat do smartphonu

  Snímky lze automaticky přenášet do smartphonu ().

 • Adresa MAC

  Můžete zkontrolovat adresu MAC fotoaparátu.