Nastavení zařízení GPS

Pomocí přijímače GPS GP-E2 (prodává se samostatně) nebo smartphonu kompatibilního s technologií Bluetooth můžete ke snímkům doplňovat informace o poloze.

GP-E2

 1. Připevněte zařízení GP-E2 k fotoaparátu.

  • Připevněte zařízení GP-E2 do sáněk pro příslušenství fotoaparátu a zapněte jej. Podrobné informace naleznete v návodu k použití zařízení GP-E2.
 2. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Nastavení zařízení GPS].

 3. V nabídce [Volba zaříz. GPS] vyberte možnost [Přjímač GPS].

 4. Vyfotografujte snímek.

  • Podrobné informace o [Nastav.] naleznete v návodu k použití zařízení GP-E2.

Upozornění

 • Bezpečnostní opatření při používání zařízení GP-E2

 • Před použitím zkontrolujte země a oblasti, v kterých je povoleno používat systém GPS, a dodržujte místní předpisy.
 • Aktualizujte firmware zařízení GP-E2 na verzi 2.0.0 nebo novější.

  Při aktualizaci firmwaru je nutné použít propojovací kabel. Pokyny k aktualizaci naleznete na webu společnosti Canon.

 • Zařízení GP-E2 nelze připojit k fotoaparátu kabelem.
 • Fotoaparát nezaznamenává směr snímkování.

Smartphone

Tato nastavení dokončete po instalaci příslušné aplikace Camera Connect () na smartphonu.

 1. Na smartphonu aktivujte služby určování polohy.

 2. Navažte připojení Bluetooth.

  • Spusťte aplikaci Camera Connect a spárujte fotoaparát se smartphonem přes Bluetooth.
 3. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Nastavení zařízení GPS].

 4. V nabídce [Volba zaříz. GPS] vyberte možnost [Smartphone].

 5. Vyfotografujte snímek.

  • Ke snímkům se doplní informace o poloze získané ze smartphonu.

Zobrazení připojení k systému GPS

Stav získávání informací o umístění smartphonem můžete zkontrolovat na ikoně připojení k systému GPS na obrazovkách pro fotografování a záznam filmů ( a , v tomto pořadí).

 • Šedá barva: Služby určování polohy jsou vypnuté
 • Bliká: Informace o umístění nelze získat
 • Svítí: Informace o umístění získány

Informace týkající se indikátoru stavu připojení GPS, když je používáno zařízení GP-E2, naleznete v návodu k použití zařízení GP-E2.

Doplňování zeměpisných informací ke snímkům při fotografování

Ke snímkům pořízeným v době, kdy svítí ikona GPS, se přidávají zeměpisné informace.

Zeměpisné informace

Informace o umístění přidané ke snímkům můžete zkontrolovat na obrazovce informací o snímku ().

 • (1) Zeměpisná šířka
 • (2) Zeměpisná délka
 • (3) Nadmořská výška
 • (4) Koordinovaný světový čas (UTC)

Upozornění

 • Smartphone může získat informace o umístění, pouze když je pomocí technologie Bluetooth spárován s fotoaparátem.
 • Informace o směru získávány nejsou.
 • Získané informace o umístění nemusí být přesné v závislosti na podmínkách při cestování a stavu smartphonu.
 • Po zapnutí fotoaparátu může chvilku trvat, než se ze smartphonu získají informace o umístění.
 • Informace o umístění se přestanou získávat za těchto podmínek.
  • Párování s bezdrátovým dálkovým ovládáním přes Bluetooth
  • Vypnutí fotoaparátu
  • Ukončení aplikace Camera Connect
  • Deaktivace služeb určování polohy na smartphonu
 • Informace o umístění se přestanou získávat v těchto situacích.
  • Vypne se napájení fotoaparátu
  • Ukončí se připojení přes Bluetooth
  • Smartphone nemá dostatečnou zbývající kapacitu baterie

Poznámka

 • Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC) je v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
 • K filmům se přidávají informace GPS získané na začátku záznamu.