Nastavení citlivosti ISO pro fotografie

Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak, aby odpovídala intenzitě okolního světla. V režimech základní zóny se citlivost ISO nastaví automaticky.

Podrobnosti o citlivosti ISO při záznamu filmu jsou uvedeny v části Citlivost ISO při záznamu filmu.

 1. Stiskněte tlačítko ISO.

 2. Nastavte citlivost ISO.

  • Nastavte ji otáčením voliče Rychloovladač.
  • Citlivost ISO lze nastavit v rámci ISO 100–32000 v krocích po 1/3 EV.
  • Se zvolenou možností [AUTO] se citlivost ISO nastavuje automaticky.
  • Pokud je zvolena možnost [AUTO], stisknutím tlačítka spouště do poloviny se zobrazí aktuálně nastavená citlivost ISO.
  • Pro specifikaci [AUTO] při nastavení [Citlivost ISO] v [Snímání: Nastavení citlivosti ISO] stiskněte tlačítko INFO.

Přehled citlivosti ISO

 • Nízké citlivosti ISO snižují při některých podmínkách snímání šum snímků, ale mohou zvýšit riziko rozhýbání fotoaparátu/objektu nebo zmenšit ostře zachycenou oblast (menší hloubka ostrosti).
 • Vysoké citlivosti ISO umožňují snímání s velmi slabým osvětlením, větší zaostřené oblasti (větší hloubka ostrosti) a větší dosah blesku, ale mohou zvýšit šum snímků.

Poznámka

 • Citlivost ISO lze rovněž nastavit v položce citlivosti ISO stisknutím tlačítka Multifunkce se snímkem zobrazeným na obrazovce.
 • Chcete-li rozšířit rozsah ručního nastavení citlivosti ISO z H (odpovídá ISO 51200), upravte položku [Rozsah citli. ISO] v nabídce [Snímání: Nastavení citlivosti ISO] ().

Upozornění

 • Šum snímku (světelné body či pruhy) a nepravidelné barvy se mohou v rozsahu H (odpovídá citlivosti ISO 51200) zvětšit a zdánlivé rozlišení snížit, protože se jedná o rozšířenou citlivost ISO.
 • Při nastavení [Snímání: Priorita vysokých jasů] na [Povolit] nebo [Vylepšeno] () nelze vybrat ISO 100/125/160 nebo H (odpovídá citlivosti ISO 51200).
 • Při fotografování s vysokou citlivostí ISO, při vysoké teplotě, s dlouhou expozicí nebo násobnou expozicí může být ve snímku patrný šum (zrnitost, světelné body, pruhy atd.), nepravidelné barvy nebo posun barev.
 • Při fotografování v podmínkách, které vytvářejí mimořádné množství šumu, jako je kombinace vysoké citlivosti ISO, vysoké teploty a dlouhé expozice, se snímky nemusí zaznamenat správně.
 • Použití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu může vést k přeexponování.

Rozsah citlivosti ISO při ručním nastavení

Můžete nastavit rozsah ručního nastavení citlivosti ISO (nejnižší a nejvyšší mez). Mez minimální citlivosti ISO můžete nastavit v rozsahu ISO 100 až ISO 32000 a mez maximální citlivosti ISO v rozsahu ISO 200 až H (odpovídá citlivosti ISO 51200).

 1. Vyberte položku [Snímání: Nastavení citlivosti ISO].

 2. Vyberte možnost [Rozsah citli. ISO].

 3. Nastavte [Minimální].

  • Vyberte pole [Minimální] a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Vyberte citlivost ISO a následně stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 4. Nastavte [Maximální].

  • Vyberte pole [Maximální] a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Vyberte citlivost ISO a následně stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 5. Vyberte možnost [OK].

Rozsah citlivosti ISO používaný s automatickým ISO

Rozsah citlivosti ISO pro automatické ISO můžete nastavit od ISO 100 do 32000. Minimum lze nastavit v rámci ISO 100–25600 a maximum v rámci ISO 200–32000, v krocích po 1 EV.

 1. Vyberte možnost [Automat. rozsah].

 2. Nastavte [Minimální].

  • Vyberte pole [Minimální] a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Vyberte citlivost ISO a následně stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 3. Nastavte [Maximální].

  • Vyberte pole [Maximální] a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Vyberte citlivost ISO a následně stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 4. Vyberte možnost [OK].

Poznámka

 • Nastavení položek [Minimální] a [Maximální] se použije také jako minimální a maximální citlivost ISO bezpečného posunu způsobeného citlivostí ISO ().

Minimální rychlost závěrky pro automatické ISO

Minimální rychlost závěrky lze nastavit tak, aby automaticky nastavená rychlost závěrky nebyla při automatickém nastavení citlivosti ISO příliš nízká.

To je účelné v režimech Programová automatická expozice a Priorita clony AE, když používáte širokoúhlý objektiv k fotografování pohyblivých objektů nebo když používáte teleobjektiv. Ve výsledku tak omezíte rozhýbání fotoaparátu a rozmazání objektů.

 1. Vyberte možnost [Min.rychl. závěr.].

 2. Nastavte požadovanou minimální rychlost závěrky.

  Automaticky

  • Vyberete-li možnost [Automaticky], nastavte otáčením voliče Hlavní ovladač požadovanou nižší nebo vyšší rychlost závěrky v porovnání se standardní citlivostí (směrem k Pomalejší nebo Rychlejší) a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

  Ručně

  • Vyberete-li možnost [Ručně], vyberte otáčením voliče Hlavní ovladač rychlost závěrky a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

Upozornění

 • Pokud nelze dosáhnout správné expozice s limitem maximální citlivosti ISO nastavenou pomocí položky [Automat. rozsah], bude k dosažení standardní expozice nastavena nižší rychlost závěrky, než je hodnota položky [Min.rychl. závěr.].
 • Tuto funkci nelze použít při fotografování s bleskem.

Poznámka

 • Pokud nastavíte možnost [Automaticky(Standardní)], bude minimální rychlost závěrky reciproční k ohniskové vzdálenosti objektivu. Každý krok mezi možnostmi [Pomalejší] a [Rychlejší] odpovídá jednomu kroku rychlosti závěrky.