Jazyk

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Jazyk].

  2. Nastavte požadovaný jazyk.