Čištění snímače

Funkce čištění snímače fotoaparátu očistí přední stranu obrazového snímače.

Poznámka

 • Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, fotoaparát čistěte ve stabilní poloze na stole nebo jiném rovném povrchu.

Vyčistit nyní

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Čištění snímače].

 2. Vyberte možnost [Vyčistit nyní].

  • Na potvrzovací obrazovce vyberte tlačítko [OK].

Poznámka

 • I když budete čištění snímače opakovat, výsledek se výrazně nezlepší. Upozorňujeme, že ihned po čištění nemusí být funkce [Vyčistit nyní] k dispozici.

Automatické čištění

 1. Vyberte možnost [Autom. čištění].

 2. Vyberte možnost.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte možnost a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

Poznámka

 • Při nastavení na [Při vypn.] nebo [Povolit] se snímač vyčistí, když se obrazovka vypne, včetně automatického vypnutí.