Datum/čas/pásmo

Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/pásma nejdřív nastavte časové pásmo podle následujícího postupu.

Když jako první nastavíte časové pásmo, budete ho v budoucnu moct jednoduše upravit. Datum/čas se upraví odpovídajícím způsobem.

Protože k zachyceným snímkům se připojuje datum pořízení a informace o čase, nezapomeňte datum/čas nastavit.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Datum/čas/pásmo].

 2. Nastavte časové pásmo.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač vyberte položku [Časové pásmo].
  • Stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Nastavte časové pásmo.
  • Pokud vaše časové pásmo není uvedené, stiskněte tlačítko MENU a potom v části [Rozdíl času] nastavte rozdíl oproti UTC.
  • Vyberte možnost [Rozdíl času] (+–/hodina/minuta) a poté stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Po nastavení položky stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Po zadání časového pásma nebo rozdílu času vyberte možnost [OK].
 3. Nastavte datum a čas.

  • Vyberte položku a následně stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Po nastavení položky stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 4. Nastavte letní čas.

  • Nastavte podle potřeby.
  • Vyberte položku [Letní čas vypnutý] nebo [Letní čas] a poté stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Pokud je pro letní čas nastavena možnost [Letní čas], čas nastavený v kroku 3 se posune dopředu o 1 hodinu. Po nastavení možnosti [Letní čas vypnutý] bude letní čas zrušen a čas se vrátí zpět o 1 hodinu.
 5. Ukončete nastavení.

  • Vyberte možnost [OK].

Upozornění

 • Pokud je fotoaparát uložen bez baterie, pokud se jeho baterie vybije nebo pokud je na delší dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu, může dojít k vynulování nastavení data, času a časového pásma. Jestliže k tomu dojde, nastavte tyto hodnoty znovu.
 • Po změně [Pásmo/rozdíl času], zkontrolujte, zda byly nastaveny správné datum/čas.

Poznámka

 • Když je zobrazena obrazovka nastavení [Nastavení: Datum/čas/pásmo], může se čas automatického vypnutí napájení prodloužit.