Zachycení políčka filmů 4K

Ve filmech v rozlišení 4K můžete vybrat jednotlivá políčka, která chcete uložit jako fotografie ve formátu JPEG nebo HEIF. Tato funkce se nazývá „zachycení políčka“.

 1. Vyberte film v rozlišení 4K.

  • Otočte ovladačem Rychloovladač 1 a vyberte film v kvalitě 4K.
  • Na obrazovka informací o snímku () jsou filmy 4K označeny pomocí ikon [4K].
  • V zobrazení náhledového indexu můžete stisknutím tlačítka SET přepnout na zobrazení jednotlivých snímků.
 2. V režimu zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko SET.

  • Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
 3. Vyberte políčko, které chcete zachytit.

  • Pomocí panelu pro přehrávání filmů vyberte políčko, které chcete zachytit jako fotografii.
  • Pokyny k panelu pro přehrávání filmů viz Panel pro přehrávání filmů.
 4. Vyberte [Zachycení políčka].

 5. Uložte.

  • Vyberte možnost [OK] a uložte tak aktuální políčko jako fotografii ve formátu JPEG.
   Zachycení políčka z videosouborů HDR se ukládají jako snímky HEIF.
  • Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku.
 6. Vyberte snímek, který chcete zobrazit.

  • Vyberte [Zobrazení původního filmu] nebo [Zobrazení zachycené fotografie].

Upozornění

 • Zachycení políčka není možné z následujících filmů 4K.

  • Filmy pořízené pomocí [Snímání: Nastavení Canon Log] nastavené na možnost [Zap]
  • Filmy pořízené pomocí jiných fotoaparátů
 • Zachycení políčka není možné, když je fotoaparát připojen k počítači.