Nastavení uživatelských a osobních funkcí

Funkce blesku Speedlite můžete upravit, aby vyhovovaly vašim fotografickým potřebám. Funkce pro tento účel se nazývají uživatelské funkce a osobní funkce. Osobní funkce také umožňují přizpůsobení speciálně pro model EL-5.

C.Fn: Uživatelské funkce

 1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

 2. Zobrazte obrazovku uživatelských funkcí.

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte C.Fn, pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Zobrazí se obrazovka uživatelských funkcí.
 3. Vyberte položku, kterou chcete nastavit.

  • Stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte požadovanou položku (číslo) k nastavení.
 4. Změňte nastavení.

  • Zatlačte joystick dovnitř.
  • Stiskněte joystick svisle nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte možnost, pak zatlačte joystick dovnitř.

P.Fn: Osobní funkce

 1. Stiskněte tlačítko PODNABÍDKA.

 2. Zobrazte obrazovku osobních funkcí.

  • Vyberte možnost P.Fn jako v kroku 2 pro uživatelské funkce, poté zatlačte joystick dovnitř.
 3. Nastavte funkci.

  • Nastavte osobní funkce jako v krocích 3–4 pro uživatelské funkce.

Seznam uživatelských funkcí

Seznam osobních funkcí

Vymazání všech uživatelských/osobních funkcí

Na obrazovce zobrazené výše vyberte Vymazat C.Fn nebo Vymazat P.Fn, pak výběrem OK vymažte všechny uživatelské nebo osobní funkce.

Upozornění

 • Vymazání všech uživatelských funkcí nevymaže funkci C.Fn-00.

Poznámka

 • Uživatelské funkce blesku Speedlite můžete též nastavit nebo vymazat z obrazovky nabídky fotoaparátu ().
 • Vymažou se všechny uživatelské/osobní funkce uložené v Uživatelský režim blesku 1, Uživatelský režim blesku 2 a Uživatelský režim blesku 3 a uživatelský režim blesku.