Modelovací světlo

Stisknutím tlačítka SVĚTLO se rozsvítí modelovací světlo na 5 min. Chcete-li jej vypnout, stiskněte tlačítko ještě jednou.

Toto je užitečné na kontrolu stínů vytvořených bleskem Speedlite.

Modelovací světlo se rovněž vypne úplným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Upozornění

  • Vyvarujte se přímému pohledu do modelovacího světla z blízka, neboť může způsobit poškození zraku.
  • Snímání s modelovacím světlem zapnutým z fotoaparátu v režimu snímání Ruční expozice může způsobit podexpozici.
  • Když se záblesk nespustí, například když je deaktivovaný nebo když zaznamenáváte film, modelovací světlo se nevypne automaticky, ani když naplno stisknete tlačítko spouště.
  • Když se modelovací světlo zahřeje, zobrazí se varování ().
  • Pokud se teplota okolního prostředí modelovacího světla příliš zvýší, může se modelovací světlo ztlumit nebo zhasnout.

Poznámka

  • Způsob aktivace modelovacího světla lze změnit ve funkci C.Fn-18.
  • Jas modelovacího světla lze nastavit ve funkci P.Fn-06.
  • Dobu, po kterou zůstane modelovací světlo rozsvícené, můžete vybrat ve funkci P.Fn-07.
  • Při použití širokoúhlé rozptylné destičky je světlo ztlumenější.
  • Když je blesk Speedlite vysílačem při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem, modelovací světlo připojených přijímacích/vysílacích jednotek () se zapne a vypne v reakci na stisknutí tlačítka SVĚTLO.