Modelovací světlo

Když stisknete tlačítko LAMP, modelovací světlo se rozsvítí na 5 minut. Po opětovném stisknutí tlačítka indikátor zhasne.

Je to užitečné, když chcete zkontrolovat, jak bude objekt vrhat stíny kvůli blesku.

Modelovací světlo se automaticky vypne při domáčknutí tlačítka spouště fotoaparátu.

Upozornění

  • Pohled na modelovací světlo z krátké vzdálenosti může způsobit zhoršení zraku.
  • Při fotografování s rozsvíceným modelovacím světlem může dojít k podexponování. V případě potřeby proveďte kompenzaci expozice a kompenzaci expozice s bleskem.
  • Když se záblesk nespustí, například když je deaktivovaný nebo když zaznamenáváte film, modelovací světlo se nevypne automaticky, ani když naplno stisknete tlačítko spouště.
  • Když se zvýší teplota modelovacího světla, objeví se obrazovka s varováním ().
  • Pokud se teplota okolního prostředí modelovacího světla příliš zvýší, může se modelovací světlo ztlumit nebo zhasnout.

Poznámka

  • Způsob svícení modelovacího světla lze změnit (C.Fn-18).
  • Můžete nastavit barevnou teplotu a jas modelovacího světla (P.Fn-08).
  • Můžete vybrat délku rozsvícení modelovacího světla (P.Fn-09).
  • Při použití širokoúhlé rozptylné destičky, odrazového adaptéru nebo barevného filtru jas klesne.