Odražený záblesk

Pokud namíříte hlavu blesku na stěnu nebo na strop, světlo záblesku se před osvícením objektu nejprve odrazí od povrchu stěny nebo stropu a vytvoří tak jemnější stíny objektu a přirozenější vzhled fotografie. Tato metoda fotografování se nazývá „Fotografování s odraženým bleskem“.

Nastavení orientace hlavy blesku

 • Pokud podržíte uvolňovací tlačítko pro nastavení odraženého záblesku, můžete otočit hlavu blesku, jak je znázorněno na obrázku. Když hlavu blesku otočíte, displej se změní na Odražený záblesk.
 • Pokud je hlava blesku otočena, zatímco je pokrytí blesku nastaveno na možnost A (automatické nastavení), pokrytí blesku se nastaví na 50 mm a zobrazí se ---.
 • Pokrytí blesku můžete také nastavit ručně ().

Poznámka

 • Pokud je strop nebo stěna pro odraz blesku příliš daleko, může být odražený záblesk příliš slabý a může se stát, že nebude možné fotografovat s odpovídající expozicí.
 • Jestliže je snímek tmavý, použijte větší otvor clony (menší clonové číslo) a zkuste snímek pořídit znovu. Při použití digitálního fotoaparátu můžete také zvýšit citlivost ISO.
 • Strop nebo stěna pro odraz blesku by měly mít čistě bílou barvu, aby byla dosažena vysoká odrazivost. Pokud není povrch pro odraz bílý, může se stát, že nelze fotografovat s odpovídající expozicí, protože barva může na snímku zanechat stopu nebo odražený blesk může být příliš slabý.
 • Pokud je emitován záblesk funkcí Rychlý blesk s odraženým bleskem, může dojít k podexponování, protože se sníží výkon blesku.

Fotografování s bleskem z krátké vzdálenosti Fotografování s bleskem z krátké vzdálenosti

Pokud stisknete uvolňovací tlačítko pro nastavení odraženého záblesku a sklopíte hlavu blesku dolů o , můžete fotografovat objekty nacházející se v krátké vzdálenosti v rozsahu přibližně 0,5 až 2 m.

Když je hlava blesku sklopená o , displej se změní na Fotografování s bleskem z krátké vzdálenosti.

Snímání s odrazem světla

Použití odrazné destičky při snímání portrétu umožňuje zachytit světlo odrážející se v očích fotografované osoby, a vytvořit tak živější výraz.

 1. Otočte hlavu blesku o 90° směrem nahoru.

 2. Vytáhněte širokoúhlou rozptylnou destičku.

  • Vytáhněte vyčnívající oblast uprostřed širokého panelu.
  • Současně se vytáhne také odrazná destička.
 3. Zasuňte širokoúhlou rozptylnou destičku zpět.

  • Zatlačte zpět pouze široký panel tak, aby směrem nahoru mířila pouze odrazná destička.
  • Fotografujte stejným způsobem jako při fotografování s odraženým bleskem.

Upozornění

 • Otočte hlavu blesku směrem dopředu a zvedněte ji o 90° nahoru. Pokud je hlava blesku otočená doleva nebo doprava, odražení světla není příliš účinné.
 • Chcete-li efektivně dosáhnout odrazu světla do očí fotografované osoby, fotografujte objekt z maximální vzdálenosti asi 1,5 m (při citlivosti ISO 100 s f/2.8).
 • Široký panel nevytahujte příliš silně. Jinak by se mohl široký panel odpojit od blesku Speedlite.

Nasazený odrazový adaptér Fotografování s odraženým zábleskem s odrazovým adaptérem

Pokud připevníte dodaný odrazový adaptér k blesku Speedlite a odrazíte světlo blesku od stropu, stěny apod., můžete světlo blesku rozšířit na větší oblast a potlačit stíny objektu.

Když hlavu blesku otočíte o 90° směrem nahoru a odrazíte světlo blesku od stropu apod., rozptýlené světlo blesku emitované ze stran odrazového adaptéru osvítí přední stranu objektu (vodítko ke vzdálenosti pro fotografování: přibližně do 1,5 m při citlivosti ISO 100 s f/2.8), takže se stín objektu ještě více potlačí. Při fotografování portrétů lze tohoto odrazného efektu dosáhnout také.

 1. Připojte odrazový adaptér.

  (1) Logo „Canon“

  • Podle obrázku nasaďte adaptér pevně na hlavu blesku, dokud nezacvakne na místo.
  • Ověřte, že na displeji došlo ke změně na Nasazený odrazový adaptér.
  • Při snímání adaptéru proveďte postup v opačném pořadí. Zvedněte uvolňovací jazýček na spodní straně adaptéru a sejměte adaptér z hlavy blesku.
 2. Vyfotografujte snímek.

  • Vyfotografujte snímek s bleskem nasměrovaným na strop, stěnu apod.

Upozornění

 • Když je nasazen odrazový adaptér nebo když současně používáte adaptér na odražený záblesk a široký panel, může dojít k podexponování, protože se sníží směrné číslo. Napravte to například zvýšením citlivosti ISO na fotoaparátu nebo pomocí kompenzace expozice s bleskem ().
 • Pokud je emitován záblesk funkcí Rychlý blesk () s nasazeným odrazovým adaptérem, doporučuje se fotografovat po rozsvícení indikátoru připravenosti blesku, protože nemusí být dostatečný výkon blesku.
 • Když je nasazen odrazový adaptér, pokrytí blesku se nastavuje automaticky. Nelze jej libovolně měnit.
 • Když odrazový adaptér nasadíte na blesk při používání fotoaparátu EOS DIGITAL uvedeného na trh do roku 2004, nastavte vyvážení bílé na hodnotu Automatické vyvážení bílé. Při fotografování s nastavením Blesk se může stát, že vyvážení bílé nebude dostatečné.

Poznámka

 • Světlo záblesku se ještě více zjemní, když současně s odrazovým adaptérem použijete široký panel ().
 • Pokud je fotografovaný objekt tmavý (podexponovaný), když kontrolujete snímek, proveďte kompenzaci expozice s bleskem (). Při použití digitálního fotoaparátu můžete také zvýšit citlivost ISO.